Dubbla rekord i EU:s utsläppshandel – så mycket minskade utsläppen

Klimat Det är dubbla rekord i EU-kommissionens statistik för utsläppshandeln 2023 – rekordminskning av utsläppen och en rekordstor nota till den svenska stadskassan. Den snabba utbyggnaden av förnybar energi beskrivs som förklaring.

Dubbla rekord i EU:s utsläppshandel – så mycket minskade utsläppen
Den snabba utbyggnaden av förnybar energi har gjort att minskningarna från de anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandelssystem är större än någonsin. Foto: Adobe Stock.

Statistiken från EU-kommissionen publicerades i veckan och visar att utsläppen inom utsläppshandeln minskat mer än någonsin tidigare. De uppgifter som rapporterats av EU:s medlemsstater den 2 april visar en utsläppsminskning på 15,5 procent 2023, jämfört med 2022 års nivåer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Minskningen, som är den största som någonsin har uppmätts, kan förklaras av den rekordsnabba utbyggnaden av vind- och solkraft som ersätter fossila energikällor.

Energieffektivisering har bidragit

Statistiken visar samtidigt också på minskad elanvändning, lägre elproduktion samt minskad produktion och effektivisering i den energiintensiva stål- och cementindustrin.

−Sedan 2013 när utsläppshandeln fick sin nuvarande utformning har utsläppen i EU minskat med 35 procent och i Sverige är minskningen 15 procent. Det här är ett kvitto på att systemet levererar, säger Roman Hackl, chef utsläppshandelsenheten för övervakning på Naturvårdsverket i en kommentar.

Långsammare minskning i Sverige

Från svenska anläggningar landade utsläppen 2023 på 17,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är en minskning med 2,4 procent jämfört med 2022. Att minskningstakten går långsammare i Sverige kan förklaras med att svenska anläggningar inom el- och värmesektorn har kommit längre i omställningen.

−Framöver väntas priset på utsläppsrätterna att gå upp i takt med att utsläppstaket minskar inom utsläppshandeln. Detta kommer att göra det lönsamt för svenska industrier att minska sina utsläpp på sikt, kommenterar Roman Hackl.

Rekordnoteringen gav upphov till ytterligare en rekordnotering – nämligen miljardbelopp till den svenska statskassan. Totalt gav auktionerna av utsläppsrätter 43m6 miljarder euro, varav 3,7 miljarder kronor går till Sverige. Det är 700 miljoner kronor mer än året innan och ”bör”, enligt ETS-direktivet, användas till klimatåtgärder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.