Driftoptimering rätta medicinen i Uppsala

Energi Region Uppsala har minskat sina årliga energiinköp motsvande energibehovet för 1 000 småhus. En viktig lärdom är att först driftoptimera fastigheterna, så att investeringsbesluten fattas på rätt underlag.
 

Driftoptimering rätta medicinen i Uppsala
Maslov Dimitry/Adobe Stock

Akademiska sjukhuset är den största av Region Uppsalas fastigheter, men mest spektakulärt är Wiks slott som började byggas på 1400-talet. Allt som allt har Region Uppsala 550 000 kvadratmeter att förvalta, varav en stor del är vårdbyggnader med krävande verksamhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi har både vård och forskning här eftersom det är ett akademiskt sjukhus. Sådan verksamhet är väldigt elintensiv och elanvändningen brukar öka en till två procent per år på grund av inköp av ny utrustning, säger Marcus Nystrand, teknisk förvaltare specialiserad på energi på Region Uppsala.

Driftoptimering gav minskad energianvändning

Men i Uppsala ser det annorlunda ut. Ett omfattande energisparprojekt har lett till att elanvändningen istället minskat med 7 procent eller 4,3 GWh årligen sedan projektstarten 2015. Totalt har energianvändningen minskat med 21 procent eller 24 GWh per år under samma period, vilket motsvarar energianvändningen i 1 000 småhus. Ännu är projektet inte avslutat.

– Vi är inte helt klara ännu. Vad gäller energibesparingarna ser vi inte hela bilden förrän nästa år. Det här är långa projekt, som genomförs i känslig miljö och kräver väldigt mycket planering, dialog och skickliga entreprenörer, säger Marcus Nystrand.

De befintliga systemen trimmas in

Den energibesparing han redan nu kan se är resultatet av att delar av beståndet driftoptimerats. Driftoptimering innebär att de befintliga systemen, till exempel ventilationssystemet, trimmas och ställs in.

– Om du ska välja en enda insats så skaffa en driftoptimerare. De betalar sig själv på en månad, och ger dessutom bättre inomhusklimat. Det ger färre klagomål på köpet, säger Marcus Nystrand.

När driftoptimeringen är genomförd är det dags att titta på andra åtgärder.

– Om du inte gör optimeringen först riskerar du att få helt fel värden i din ekonomiska kalkyl. Till exempel kanske du inte behöver köpa en stor fläkt för 100 000 kronor om ditt ventilationssystem är intrimmat, säger Marcus Nystrand.

Använder Totalmetoden

Uppsala har gått vidare med ett antal åtgärder, och resultatet av dem väntar man fortfarande på. Investeringarna är beräknade enligt den så kallade Totalmetoden, vilket innebär att lönsamheten i energiinvesteringarna beräknas i en klump, ett så kallat paket, istället för en och en. Det gör att mindre lönsamma åtgärder kan finansieras av dem med kortast återbetalningstid.

Totalt har regionen investerat ungefär 50 miljoner kronor i energibesparande fastighetsåtgärder, investeringar som är spridda över halva fastighetsbeståndet.

– Vi började med att skaffa ny styr- och reglerteknik. Det ger inte bara en direkt energibesparing utan ökar också möjligheterna till framtida energivinster, berättar Marcus Nystrand.

Ventilationssystemen byttes ut

Därefter byttes en del ventilationssystem ut, vilket var tidskrävande och känsliga projekt eftersom bland annat operationssalar berördes.

– Vår tredje åtgärd var att trimma in och rengöra värmesystemen. Det är en förhållandevis enkel och billig åtgärd. Bara genom att byta termostater kan man spara fem till tio procent på värmen, säger Marcus Nystrand.

Vad åtgärderna kommer att ge i form av energibesparingar vet man inte förrän nästa år, men de är beräknade att betala sig på tolv år.

 

Fakta

Fem tips för en lyckad energieffektivisering

1. Först och främst: driftoptimera. Se till att hitta en duktig konsult eller hämta någon från den egna driftorganisationen. Uppsala satsade på 2,5 tjänster för driftoptimering.

2. Analysera. Försök få så fin detaljnivå som möjligt på dina data, helst våningsplan för våningsplan. Följ upp en gång per månad och glöm inte att kontrollera mot fakturaunderlag. Resultatet blir ett bra stöd för driftorganisationen.

3. Ta ett helhetsgrepp – samla all teknisk kompetens i en tankesmedja för att skapa helhetssyn.

4. När dessa tre steg är klara är det dags för en energikartläggning. Genomför inte kartläggningen förrän din driftoptimering är klar. Annars riskerar du att fatta felaktiga investeringsbeslut.

5. Börja ställa energikrav, även vid upphandling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.