Dramat om CSDDD fortsätter – ny omröstning på fredag

CSDDD Det var så gott som klart, men plötsligt började Sverige och flera andra länder att vackla. Nu fortsätter dramat om EU-lagen om företagsansvar gällande miljö och mänskliga rättigheter. På fredag kan beslutet komma.
– Vi är fortfarande väldigt bekymrade över hur Sverige ställer sig i frågan, säger Ami Hedenborg på Swedwatch.

Dramat om CSDDD fortsätter – ny omröstning på fredag
På fredag väntas en ny omröstning om CSDDD. Foto: Adobe Stock.

EU:s Corporate Sustainability Due Diligence Directive, även kallat CSDDD eller CS3D, syftar till att företag ska ta ansvar över risker kopplat till miljö och mänskliga rättigheter i sina leverantörsled. Men just nu balanserar direktivet på en tunn tråd. I mitten av december såg direktivet ut att vara färdigförhandlat, då både EU-parlamentet och EU:s medlemsländer i ministerrådet gett det sitt preliminära godkännande.

Men förra veckan kom andra bud. Tanken var att den slutgiltiga omröstningen skulle äga rum på fredagen förra veckan i Coreperer, som är ministerrådets förberedande organ. Men i början av veckan meddelade Tyskland att de backar från omröstningen, vilket fick flera andra länder – däribland Sverige – att vackla. Det fick i sin tur det belgiska ordförandeskapet att skjuta fram omröstningen.

Ami Hedenborg, kommunikationsstrateg och pressansvarig på den ideella researchorganisationen Swedwatch, har följt frågan. Hon säger att hon nyligen fått bud om att omröstningen väntas ske nu på fredag, även om det inte är hugget i sten.

– Det belgiska ordförandeskapet är väldigt måna om att få igenom det här. Så vår tolkning är att de sköt upp omröstningen för att kunna säkerställa att direktivet för tillräckligt med stöd. Man har sagt att det blir en ny omröstning på fredag. Men med det sagt är det möjligt att omröstningen flyttas fram igen, alternativt påbörjas på fredag och sedan fortsätta veckan efter, säger hon till Miljö & Utveckling.

Swedwatch är mycket kritiska till att direktivet riskerar att stoppas, och att Sverige är ett av de länder som tvekar.

I flera intervjuer med medier har näringsminister Ebba Bush uttryckt sig kryptiskt i frågan. I ett sms till Dagens-Nyheter skriver hon att ”regeringen analyserar innehållet i överenskommelsen och kommer återkomma”. Till Sveriges Radio säger hon att ”förslaget som nu ligger på bordet riskerar att få oöverblickbara konsekvenser för mindre bolag, det kan bli näst intill ogenomförbart”.

– Vi är fortfarande väldigt bekymrade över hur Sverige ställer sig i frågan och Ebba Buschs uttalanden har inte lugnat oss. Om man går tillbaka till vad det här direktivet faktiskt handlar om – som att företag till exempel inte ska kunna använda sig av barn- eller tvångsarbete i sina leverantörsled – så är det väldigt märkligt att man fortfarande vacklar. Inte minst eftersom regeringen faktiskt ställt sig bakom rådets position – och därmed gett sitt stöd till direktivet, säger Ami Hedenborg.

Argumentet är att det blir administrativt tungt för små- och medelstora företag. Hur ser du på det?

– Efterlevnad av mänskliga rättigheter och miljökonventioner ska aldrig ses som en börda. Snarare är det en skyldighet enligt internationell rätt och internationella normer. Att direktivet beskrivs som ohanterligt för företag med långa och komplexa leverantörskedjor går inte heller ihop med det faktum att ett stort antal svenska, nordiska och europeiska företag efterlyser en gemensam lagstiftning, avslutar Ami Hedenborg.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.