Domstolen dröjer med beslut om Preemraff

juridik Istället för besked om prövning eller ej kom beskedet att domstolen behöver mer tid. Det gäller det komplicerade målet om tillstånd för Preemraffs utökade verksamhet i Lysekil. Domstolens besked kommer 17 juni.

Domstolen dröjer med beslut om Preemraff
Foto: Patrik Johäll/Preem

Preemraffs planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil fick tillstånd av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Beslutet överklagades av fler än 100 personer och andra intressenter. Nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) dröjer dock med besked om domstolen tänker ta upp ärendet eller ej. Karin Forsman, jurist och redaktör på JP Miljönet, förklarar varför:

Karin Forsman, JP Miljönet.
Karin Forsman, JP Miljönet.

– Det är över hundra personer som har klagat på MMD:s dom och MÖD har därför mycket material att gå igenom. Det skulle kunna vara en orsak till beslutet om fortsatt föredragning. Men MÖD har inte sagt varför de dröjer med sitt beslut, säger hon.

Vad innebär detta juridiskt – är tillståndet från Vänersborgs tingsrätt ogiltigt?

– För att MÖD ska komma att ta upp MMD:s avgörande till prövning krävs att prövningstillstånd beviljas. För att avgöra om prövningstillstånd ska ges går en jurist vid MÖD igenom alla handlingar i målet och föredrar sedan målet muntligt för tre domare. Domarna prövar därefter om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd. Om domarna inte beviljar prövningstillstånd står MMD:s avgörande fast och Preemraff får det tillstånd för utökad verksamhet som MMD beslutat om.

Vad händer framåt?

– Den fortsatta föredragningen kommer att ske måndagen den 10 juni. MÖD kommer efter avslutad föredragning att meddela om målet får prövningstillstånd och vilka av de överklagande som då har klagorätt i målet. Frågan om prövningstillstånd är dock bara ett första steg. Om prövningstillstånd beviljas kan det därför dröja innan MÖD kommer med dom i målet, säger Karin Forsman.

Utbyggnaden av raffinaderiet, som skulle göra bensin och diesel av tjockolja och enligt Preem därmed minska miljöpåverkan av bränslet, har debatterats och kritiserats. Bland annat därför att klimatutsläppen från anläggningen skulle bli stora, så stora att de skulle göra det svårt att nå de politiska målen för minskning av utsläppen av klimatgaser.

MÖD har idag 10 juni meddelat att man återkommer med besked om eventuell prövning om en vecka, 17 juni.

Texten har uppdaterats.

Läs mer: Karin Forsman analyserar beslutet om Preemraff

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.