Dolda miljarder på svenska tippar

Bara i deponin på Gärstads avfallsanläggning i Linköping finns metaller värda tre miljarder svenska kronor. Det visar ett examensarbete som undersökt värdet av de dumpade metallerna.

Framtidens gruvdrift i jakt på dyrbara metaller kanske inte behöver gräva så djupt i marken. På soptippar samlas stora mängder värdefulla material som skulle kunna återvinnas.

Två examensarbetare på masterprogrammet Energy and Environmental Engineering, Linköpings universitet, Ariana Tanha och Daniel Zarate, fick i uppdrag av kommunala Tekniska verken att beräkna mängderna metaller som finns på avfallsanläggningen i Gärstad. De skulle också beräkna värdet i kronor och ören.

De kom fram till att värdet av metallerna var tre miljarder svenska kronor. Bland annat finns det 1000 000 ton aluminium och 8 000 ton koppar på Gärdets deponi.

– Här finns även titan i små mängder. Men eftersom det är en dyr metall ligger värdet ändå på runt 500 miljoner kronor, berättar Nils Johansson, doktorand på avdelningen för industriell miljöteknik och handledare för de båda examensarbetarna.

I hela landet finns cirka 6 000 deponier.

Ny teknik krävs

Kruxet är att det bara är en liten del av metallerna som finns enkelt tillgängliga i form av skrot. De stora mängderna finns i små partiklar där det ibland också krävs teknikutveckling för att kunna ta tillvara metallinnehållet på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Till en början handlar det därför för Tekniska verkens del om att hitta metoder att rena avfallet bättre i det flöde som kommer in till anläggningen och separera metallerna så tidigt som möjligt

– Vi visste att det fanns stora mängder metaller i deponin och det är intressant att vi fått ett värde på dem. Men det är många pusselbitar som måste på plats innan vi kan ta tillvara metallerna, säger Magnus Hammar på Tekniska verken.

Vid Linköpings universitet diskuteras just nu framtidens gruvor under konferensen Greening of Industri Network.

– Från ett samhällsperspektiv kan man undra om vi verkligen borde öppna fler gruvor innan vi har tagit tillvara de mängder metaller som finns lagrade i deponier och andra inaktiva förråd. Metallerna har ett ekonomiskt värde och de kan också vara direkt hälsofarliga på fel plats, säger Nils Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.