Dödsstöt för dubbdäck

Efter en hätsk debatt är det nu vetenskapligt belagt att ozon och slitagepartiklar från dubbdäck har störst betydelse för ökad dödlighet av alla luftföroreningar.

Dödsstöt för dubbdäck

– De senaste forskningsrönen visar, rakt motsatt vad många motorjournalister påstår, att de grova partiklarna, som bland annat kommer från vägslitage orsakat av dubbdäck, ökar dödligheten. Vi har bland annat konstaterat en ökad dödlighet på våren i Stockholm som vi kan hänföra till grova partiklar, säger Bertil Forsberg, professor i Folkhälsa vid Umeå universitet på Urbanmätnätets 25-årskonferens.

När partiklarna kommer ned i lungorna kan de fastna och skapa inflammationer och andra luftvägssjukdomar, men också hjärt-/kärlsjukdomar och cancer. Det visar flera studier, bland annat från Världshälsoorganisationen, WHO.

Enligt trafikverket tror många trafikanter att grova partiklar inte bildas om det är snö. Det stämmer om det är mycket snö, men så fort dubbarna kommer i kontakt med asfalten under snön rivs partiklar loss. Till en början ligger de kvar under snön, men så snart det töar och blir torrt väder virvlar partiklarna upp.

Både höga halter av grova partiklar och höga halter av ozon, som bildas när solljuset möter bilavgaser ger ökad dödlighet bland befolkningen i stort. Därför menar Bertil Forsberg att det är dags att byta ut kvävedioxid som mått på luftkvalitet mot ozon och grova partiklar. Dessutom är kopplingarna mellan höjda halter av ozon och graviditetskomplikationer som till exempel för tidiga födslar nu säkerställt enligt en nygjord studie, berättade han. Komplikationerna tar sig olika uttryck beroende på när i graviditeten kvinnan utsätts för förhöjda halter av föroreningar. Till exempel ökar sannolikheten för att barnet ska födas för tidigt med 16 procent om modern har utsatts för höga ozonhalter under graviditetens första tre månader. Varför det förhåller sig så vet man ännu inte, men troligtvis leder ozonet till en inflammation som stör bildandet av moderkakan.

Dessutom visar en studie från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som kom för drygt ett år sedan att även bilbromsar i hög utsträckning bidrar till grova partiklar.

– Vi har via tester kommit fram till att partiklar från bilens skivbromsar är mindre än tio mikrometer och går ned till nanostorlek, vilket gör att de kommer djupt in i kroppen när vi andas, sade då Ulf Olsson, professor vid institutionen för maskinkonstruktion på KTH.

En reducering av partiklarna skulle kunna göras genom att använda mindre aggressiva belägg som de i amerikanska bromsar. 30 procent mindre utsläpp skulle vara realistiskt, enligt Ulf Olsson. Bromsarna blir dock inte lika effektiva.

– Samtidigt är europeiska bromsar anpassade för tyska Autobahn och vi tillåter inte sådana hastigheter i Sverige, så amerikanska bromsar är nog fullt tillräckliga. Branschen påverkas väldigt mycket av tester i tidningar som Auto Motor & Sport. Dåliga resultat där är det ingen som vill ha, så ingen leverantör vågar sätta på andra, mindre aggressiva bromsar, sade Ulf Olsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.