DNV tar ett större grepp kring certifiering

Certifiering DNV vässar sin revisionsmetodik och breddar perspektivet på risk. Det innebär ett större fokus på att säkra ledningssystemet som en grund för en hållbar verksamhet.

Nästa år lanserar DNV Business Assurance en ny version av revisionsmetodiken Risk Based Certification. Tanken är att det ska bli lättare att bredda perspektivet på risker i samband med revisionen av ledningssystemet så att även ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor hanteras.

Detta innebär att de reviderade företagen inte enbart får ett certifikat som visar att de uppfyller kraven i den aktuella standarden, utan att de även får veta att deras ledningssystem är en stabil grund för en mer hållbar verksamhet, samt att de har rätt rutiner och processer på plats för att möta krav och förväntningar från sina intressenter.

– Långsiktig framgång är endast möjlig för organisationer som skapar värde genom att på ett hållbart sätt uppfylla världens ekonomiska, sociala och miljömässiga behov. Nästa generation av Risk Based Certification gör det möjligt för företagen att rikta sina insatser mot de frågor som kommer avgöra företagens framgång inte bara idag, utan även i framtiden, säger Luca Crisciotti, CEO för DNV Business Assurance.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.