Diesel från skräp

Det amerikanska företaget Green Power har tagit fram en metod för att göra syntetisk diesel från avfall. I princip allt avfall som inte är radioaktivt kan användas, allt från hushållssopor, metall, glas, porslin och medicinskt avfall. Processen som företaget kallar för Catalytic Depolymerization kan ta hand om 500-2000 ton sopor varje dag. 500 ton ger kring 75 000 gallon diesel. Enligt företaget bidrar processen inte till några farliga utsläpp. Den första anläggningen ska öppnas nästa år i Tacoma, USA.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.