Det krävs för att ekologisk kompensation ska slå igenom

Biologisk mångfald Ekologisk kompensation kan minska artförluster. Men reglerna måste bli tydligare. Det är slutsatsen i en ny syntesrapport från Naturvårdsverket.

Det krävs för att ekologisk kompensation ska slå igenom
Ekologiskt kompensationsområde i Tyskland. Foto: Adobe Stock

Ekologisk kompensation, där aktörer kompenserar för miljöskador genom miljöprojekt, har potential att minska de förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster som uppstår vid exploatering av naturmiljöer, nyetablerad verksamhet eller annan markomställning. Det konstateras i en ny syntesrapport som tagits fram av Naturvårdsverket.

Men rapporten konstaterar också att det behövs större tydlighet i lagstiftningen och nationella riktlinjer för att verktyget ska kunna användas mer. Här pekar rapportförfattarna bland annat ut behovet av bättre beräkningsmodeller och metoder för uppföljning samt att verktyget behöver göras i samordning med den kommunala fysiska planeringen.

Sker ofta på frivillig basis

När det gäller kommunernas arbete slås det i rapporten fast att det bland annat behövs riktlinjer för vad som bör ingå i översiktsplaner, detaljplaner och naturvårdsplaner. Ekologisk kompensation sker i dag ofta på frivillig basis och därför anser rapportförfattarna också att att det krävs en vägledning för arbetet.

– Forskningen identifierar konkreta områden där ekologisk kompensation kan utvecklas och förutsättningar för tillämpning förbättras. Det är bra och bör skyndsamt genomföras. Ekologisk kompensation kan vara ett viktigt instrument i arbetet att minska förlusterna av biologisk mångfald vid förändrad markanvändning, säger Jessica Alvsilver, handläggare vid naturanalysenheten, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.