Det hindrar små företag i omställningen – enligt dem själva

Klimat Klimatet blir en alltmer prioriterad fråga hos de små- och medelstora företagen globalt. Men det finns ett gap mellan företagens ambitioner, och deras upplevda förmåga att minska utsläppen. Här är vad som hindrar dem.

Det hindrar små företag i omställningen – enligt dem själva
Foto: Adobe Stock.

Resultaten baseras på svar från 288 små- och medelstora företag i 44 länder och från mer än 20 olika industrier. Undersökningen har genomförts av SME Climate Hub, som är ett ideellt globalt initiativ som hjälper små- och medelstora företag att ställa om till en framtid med nettonollutsläpp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För ett år sedan genomfördes en liknande undersökning. Jämfört med vad företagen då svarade, visar årets undersökning att klimatfrågan seglat upp som en allt högre prioritet bland företagen. 44 procent uppger att klimatet är viktigare nu än då, och endast 3 att det har blivit en mindre prioriterad fråga.

Vidare visar undersökningen också att majoriteten av företagen, 62 procent, ser på minskat klimatavtryck som ett sätt att stärka företagets rykte. Drygt hälften, 52 procent, anser att klimatåtgärder är ett sätt att skilja sig från konkurrenterna, medan en tredjedel ser klimatet som en drivkraft för att behålla kunder.

Det hindrar omställningen

Men samtidigt som företagen ser klimatet som en allt viktigare fråga, framgår det av svaren att det finns en utbredd oro över möjligheten att faktiskt minska utsläppen.

En knäckfråga för företagen är hur deras klimatåtgärder ska finansieras. 52 procent av de tillfrågade förknippar utsläppsminskningar med sänkta kostnader på sikt, men är oroade över hur de initiala kostnaderna kan påverkar deras verksamhet.

Två tredjedelar av företagen uppger att de behöver mer ekonomiskt stöd för att kunna vidta klimatåtgärder, där statligt stöd anses som mest centralt för att kunna uppnå det. Det handlar exempelvis om kostnader för att investera i ny teknik som leder till låga klimatutsläpp.

Bristande politiskt tydlighet

En annan knäckfråga är bristande tydlighet från politiken. Så här säger Vishakha Vidhani, som är grundare till det Indien-baserade företaget Avyanna, som säljer livsstils- och skönhetsprodukter:

– Betydande initiala investeringar behövs ofta för att genomföra hållbara initiativ. När vi reflekterar över vår klimatresa tror vi att tydliga och enkla policyer och regler är den viktigaste hävstången för att stödja småföretag att nå sina klimatmål.

Mer positiva resultat från undersökningen är att de små- och medelstora företagen upplever att kunskap och kompetens inom hållbarhetsområdet ökar. Tidsbegränsningar ses inte heller som ett större hinder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.