”Det här blev en väckarklocka”

Avloppsreningsverket i Hallsberg hade en egenkontroll som inte fungerade trots att lagstiftningens krav funnits i fyra år. Tekniska chefen Hans-Olov Moberg menar att tillsynskampanjen blev en väckarklocka.

”Det här blev en väckarklocka”

Hallsbergs avloppsreningsverk är en av de tio anläggningar där länsstyrelsen i Örebro menar att det inte fanns någon fungerande egenkontroll. Bristerna fanns främst när det gäller dokumenteringen av det organisatoriska miljöansvaret, rutiner för att säkerställa rätt kompetens, kunskaper i miljölagstiftningen och dokumenterade riskanalyser.

– Vi har inte prioriterat egenkontrollen på det sätt som länsstyrelsen vill ha det, förklarar Hans-Olov Moberg, teknisk chef i Hallsberg. Men det här blev en väckarklocka för oss.

Inte prioriterat

Han menar att dokumenteringen inte har varit en prioriterad uppgift. Detta trots att lagstiftningen krav har funnits i mer än fyra år.

– Man kan tycka att vi borde ha hunnit införa dokumentationen och det är givetvis inte svårt att få det nerskrivet, men jag tror att vi som driver anläggningar som har en lång tradition bakom sig och inte drivs av några kundkrav har en längre startsträcka, säger Hans-Olov Moberg som poängterar att bristerna inte handlade om skötseln av våra anläggningar.

Bättre miljöarbete

För Hallsberg blev tillsynen en väckarklocka. Redan nu har man åtgärdat alla de brister som länsstyrelsen påpekade och ett påbörjat miljödiplomeringsarbete ska göra det strategiska miljöarbetet vid anläggningen ska bli bättre.

– Jag tror att våra brister, precis som för många andra, mycket handlar om att vi inte hunnit genomföra något strategiskt miljöarbete i kommunen, konstaterar Hans-Olov Moberg.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter