”Det är dags att ta ställning även när vi köper finansiella tjänster”

Finans Det säger Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige, när Svanen instiftar en fondvalsdag för att inspirera den svenska befolkningen att välja hållbara fonder.

”Det är dags att ta ställning även när vi köper finansiella tjänster”
Miljömärkning Sverige

– Vi har sett ett behov av att även få med den finansiella sektorn på banan i arbetet för en hållbar värld. Vi har tittat på aktiefonder och sett vilken betydelse de kan ha för en hållbar utveckling – sedan har vi tagit fram kriterier för hur man kan Svanenmärka fonder. Vi vill med Fondvalsdagen uppmana alla att ta en aktiv ställning vid finansiella investeringar, säger Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige/ Svanen till Miljö & Utveckling.

Brist på tid och kunskap

Enligt en ny undersökning uppger 37 procent av de som är intresserade av att spara

Hållbart, att det vanligaste hindret till att man inte sparar hållbart i en högre utsträckning, är att man inte har tid att ta reda på vilka fonder som är hållbara (Kantar Sifo 2017).

Ytterligare ett skäl är att det ofta är svårt att avgöra om en fond faktiskt är hållbar eller inte. 8 av 10 sparare som är intresserade av att placera en del av sitt sparande i en hållbar fond, säger att de vill ha en oberoende hållbarhetsmärkning som kontrollerar och följer upp kraven som ställs på fonden.

Därför startar Svanen Fondvalsdagen den 21 februari.

– Fondbranschen säger till oss att de har svårigheter med att kommunicera hållbarhetsprestanda för att de inte har något att kommunicera den med, säger Ragnar Unge.

Valstuga på Norrmalmstorg

I samband med Fondvalsdagen öppnar Svanen en valstuga på Norrmalmstorg mellan 20 och 23 februari där konsumenter kan diskutera och ställa frågor till rådgivare och aktivt välja Svanenmärkta fonder.

– Vi hoppas att branschen ska hänga på ytterligare – vi har fått en snabb start med miljömärkning av fonder och har redan 12 fonder klara. Vi hoppas att konsumenter ska se efter om det finns Svanenmärkta fonder att investera i istället. Får vi in mer kapital i de fonder som jobbar med hållbarhet, så kan vi öka trycket på företag och marknaden att arbeta i en mer hållbar riktning, säger Ragnar Unge och fortsätter:

– Om vi får med alla miljarder som finns i den finansiella sektorn, som påtryckningsmedel, så finns det också stora möjligheter till omställning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.