”Allvarligt att det inte finns svensk märkning på många farliga kemiska produkter”

Fredagsintervjun Det säger Caroline Nilsson, inspektör på Kemikalieinspektionen, när myndigheten tillsammans med 117 kommuner upptäckt allvarliga brister i märkningar på kemiska produkter ute i Sverige butiker.

”Allvarligt att det inte finns svensk märkning på många farliga kemiska produkter”
Kemikalieinspektionen

I ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och inspektörer från 117 kommuner har man granskat märkningar och förpackningar för kemiska produkter. Brister upptäcktes på mer än var tionde produkt.

Den vanligaste bristen var att produkter såldes med en äldre typ av faromärkning som inte längre får finnas till försäljning. När det gäller de produkterna får användarna information om produkternas faror via den äldre märkningen, trots att dagens märkningskrav inte är uppfyllda.

– Huvudfokus i samverkansprojektet var den gemensamma EU-lagstiftningen, CLP-förordningen som handlar om hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och vilken information de ska ha på förpackningen. Från och med juni 2017 får man bara sälja kemiska produkter med CLP-märkning, berättar Caroline Nilsson.

Många kemiska produkter saknade också märkning på svenska, barnskyddande förslutning som ska försvåra för barn att komma åt innehållet samt kännbar varningsmärkning för personer med nedsatt syn.

Bister upptäcktes på mer än var tionde produkt – vad blir nästa steg i processen?

– Samtidigt som kommunerna har granskat produkter som står på butikshyllorna, har de också lämnat information till butikerna om att de omfattas av den här lagstiftningen. Förhoppningsvis är det många butiker som får mer koll på läget. Sedan kommer vi på Kemikalieinspektionen göra vissa uppföljningar hos leverantörer, säger Caroline Nilsson.

Ligger bollen hos leverantörerna nu?

– Det man kan säga är att alla i leverantörskedjan har ansvar för märkning och förpackning, men givetvis är ansvaret större när man kommer högre upp i leverantörskedjan.

Vad tycker du själv om siffrorna?

– Bra var att de flesta produkter som visade brister endast var märkta med den gamla märkningen. Den minst vanliga bristen var att produkten saknade barnskyddande förslutning, och den är också den bristen som vi ser allvarligast på. Det är också allvarligt att det inte finns svensk märkning på många farliga kemiska produkter. För alla kunder ska kunna läsa informationen.

– Det var ett speciellt projekt i år, då reglerna för märkningar ändrades 2017. Dock har reglerna för barnskyddande förslutning, svensk märkning och kännbar varningsmärkning kontrollerats tidigare i ett projekt 2009. Sifforna såg då ungefär lika ut.

Blir du förvånad över att det inte hänt mer på nio år?

– Den största andelen kemiska produkter hade ändå inte de här bristerna. Jag har inte riktigt någon åsikt om det, då jag inte var med i projektet för nio år sedan.

När kommunerna hittade brister vid inspektionerna, så säkerställde de att företagen åtgärdade dessa. I de flesta fall tog företagen själva bort produkterna från försäljning direkt när de fick information om bristerna. En del av bristerna var mer allvarliga och ledde till någon form av sanktion, antingen ett beslut om miljösanktionsavgift eller att kommunen skickade en anmälan till åklagare om misstänkt miljöbrott.

Läs rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.