Design bidrar till hållbara transporter

Ekodesign Smart produktdesign hänger ihop med hållbara transporter. Genom att öka fyllnadsgraden och skapa förpackningar som skyddar varorna kan transporterna bli färre.

Design bidrar till hållbara transporter

Glöm inte bort förpackningsdesignen när du tänker hållbara transporter! Det är budskapet från Annika Olsson, professor i förpackningslogistik på Lunds tekniska högskola, och David Crafoord, professor i design på Linnéuniversitetet. De talade på IVL-konferensen Hållbara transporter som M&U medarrangerade.

– Designen har väldigt stor betydelse till exempel när det gäller fyllnadsgraden i transporterna, men också när det gäller hur bra varorna klarar sig hela vägen, hur bra förpackningen skyddar varorna, säger Annika Olsson.

Ta med användarna

Design har blivit hetare på senare tid, något som David Crafoord tror beror på att allt fler ser möjligheten att göra användarna mer aktiva i produktutformningen. Annika Olsson håller med.

– Innovation är något som ska skapa nytta för användarna – och de finns i hela försörjningskedjan. Ta med dem i designprocessen!

Hållbarhet har kommit att bli en central del för nya designers. På Linnéuniversitets designutbildning är hållbarhet i fokus under de första tre åren. Begreppet hållbar design innefattar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Alla tre benen måste vara med.

Se till hela kedjan

– Det gäller att ha en holistisk syn på hela produktkedjan. En sak som är intressant att titta på är hur länge en produkt är attraktiv och att skapa produkter som håller längre, säger David Crafoord.

Annika Olsson påminner om att materialvalet också spelar stor roll. Men om man drar ner för mycket på förpackningsmaterialet kan det bli kontraproduktivt, eftersom varorna då klarar sig sämre och kanske måste skickas tillbaka. Hon lyfter fram Ikea som ett företag som gör smarta förpackningar.

– Hela deras affärslösning bygger på smarta logistiklösningar. Ett exempel är när de gick från att förpacka värmeljusen löst i påsar till att komprimera dem. Då lyckades de minska transporterna med 30 procent.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.