Den gröna klimatfonden på banan

På FN:s klimatmöte i Cancún enades länderna om att bygga upp en klimatfond för att finansiera klimatprojekt i u-länder. Nu har första styrelsemötet ägt rum och Sverige tar en aktiv roll.

Den gröna klimatfonden ska bygga upp system för att stödja de u-länder som drabbas av klimatförändringarna. I förra veckan ägde det första styrelsemötet rum och Sverige kommer att ingå som ordinarie medlem i styrelsen och representeras av Jan Cedergren. Han har tidigare varit ordförande i styrelsen för Anpassningsfonden, en klimatfond under FN och Kyoto-protokollet som finansierar anpassningsprojekt i u-länder.

Innan det första mötet ägde rum rapporterade miljödepartementet att det främst skulle handla om praktiska arrangemang, såsom val av ordförande, budget, arbetsplan med mera.

Beslutet att bygga upp fonden togs under klimatförhandlingarna i Cancún och innebär att 100 miljarder dollar per år från 2020 avsätts för klimatåtgärder i fattigare länder. Enligt Jan Cedergren är det viktigt att säkerställa att fonden får en effektiv och ändamålsenlig struktur och funktion och att den får ett tydligt mervärde i förhållande till redan existerande fonder.

Flödena ska komma både från privata och offentliga källor och gå till anpassning, utsläppsminskning, REDD +, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad.

Styrelse kommer att bestå av 24 medlemmar, samt suppleanter, med balanserad representation från i- respektive u-länder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.