Den allmänna opinionen driver företags CSR-arbete

Den allmänna opinionen och varumärkesbyggande är de största drivkrafterna för svenska företag att engagera sig i CSR-arbete, visar en underöskning.

Den allmänna opinionen driver företags CSR-arbete

62 procent av de tillfrågade svenska företagen säger att allmän opinion och varumärkesbyggande är de största drivkrafterna för CSR-aktiviteter. Men även medarbetarna driver på. 60 procent anser att nyrekrytering och att behålla befintlig personal är viktiga skäl. Och lika många pekar på kostnadsskäl.

Ungefär 60 procent av företagen har donerat till välgörande ändamål men endast 22 procent har medvetet köpt in lokalproducerade varor, etiskt producerade varor, eller organiska produkter.

Att dokumentera sitt CSR-arbetet är inte heller särskilt populärt. 62 procent rapporterar inte alls. Åtta procent gör det i en särskild rapport och tolv procent kombinerar CSR-initiativ med finansiell rapportering.

Undersökningen av Grant Thornton är gjord bland 600 svenska medelstora företag.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.