Deklaration ska öka insamling av miljödata

Långsiktig och kontinuerlig observation av jorden är nödvändig för att öka kunskapen om gränsöverskridande miljöproblem. Genom en ny deklaration ska systematiken förbättras på området.

Deklaration ska öka 
insamling av miljödata

Det finns ett stort behov av data exempelvis klimatförändringar, biologisk mångfald och hälsa och att den dessutom är internationell samordnad, heltäckande och lättillgänglig.

2003 bildades Group on Earth Observations, GEO, ett internationellt politiskt initiativ med uppgift att bygga ett globalt system av jordobservationer, GEOSS. På ett möte i Peking under förra veckan enades de om en gemensam deklaration kring steg som behöver tas för att samordna de globala system som samlar in och betarbetar miljödata.

– I Sverige tror vi på att samarbeta om att samla in och dela viktiga data om jordens miljö, inte minst när det gäller att få bättre kunskap om klimatet och bättre kunna förutspå klimatförändringar och dess effekter, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör SMHI, som ledde den svenska delegationen.

Hållbar och tillförlitlig

En viktig del av GEO-arbetet handlar om datadelning och toppmötet i Peking fokuserade därför på principerna för detta. Deklarationen betonar särskilt vikten av att säkerställa långsiktigt hållbar och tillförlitlig drift av land-, havs-, atmosfärs- och rymdbaserade observationssystem. GEO består idag av 85 nationer, EU samt 61 internationella organisationer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.