”Konsumenter behöver en svan”

Anna Norberg, kommunikationsansvarig på Svanen, svarar på debattartikeln om miljömärkningar. Hon menar att konsumenterna gynnas av en enkel symbol och att miljömärkningen passar lika bra för stora som mindre företag.

Miljömärkning kräver resurser. Att vara en typ 1 märkning, enligt ISO 14024, innebär att vi gör kontrollbesök på plats, med efterföljande efterkontroller. Det innebär kriterieutveckling, där vi höjer och utvecklar kraven och att vi har en mångfald av kriterier för varje produkt.

Vi är en oberoende märkning och arbetar på uppdrag av regeringen utan vinstkrav. Alla avgifter går till att utveckla märkningen vidare. Vi har ett högt förtroende hos konsument liksom hög kännedom; 96 procent känner igen Svanen.

Även mindre företag har möjlighet att söka Svanen och att växa genom att miljöarbete ger konkurrensfördelar. Avgiften är i procent av intäkten. Så Svanen gör det möjligt för småföretag att till samma kostnad, använda ett starkt varumärke, samma som de stora företagen gör.

Du föreslår att man ska scanna streckkoden i affären för att kunna ta ställning till fakta. Konsumenter behöver en svan, inte ett varuinformationsblad, en enkel, snabb och trovärdig signal om god miljöprestanda. Det är ju det som är själva idén med miljömärkning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.