Debatt: Psykologi bakom uteblivna miljöinvesteringar

Att minska utsläppen av växthusgaser kommer att kräva omfattande åtgärder som med dagens pris på koldioxid inte är lönsamma. Men inte ens hälften av de åtgärder som redan idag är lönsamma genomförs. Detta har ofta psykologiska förklaringar.

Redan idag finns det alltså ett stort antal investeringar som på kort sikt skulle vara ekonomiskt lönsamma och som skulle leda till lägre utsläpp. Enligt ”Energieffektiviseringsutredningen” från 2008 är det möjligt att minska energianvändningen i Sverige med elva procent enbart genom att genomföra energieffektiviseringar lönsamma på kort sikt. Att sådana åtgärder lönar sig är de 100 företag som deltog i första perioden av ”Programmet för energieffektivisering” ett exempel på. Med en skattebefrielse som morot genomförde företagen åtgärder som på fem år sparade 430 miljoner kronor och minskade energianvändningen med i genomsnitt 1,45 terawattimmar årligen. Åtgärderna var i genomsnitt lönsamma inom 1,5 år.

Men inte ens hälften av de lönsamma åtgärderna genomförs. I en nyligen utkommen studie från Fores ges ett antal förklaringar till detta. En är nära knuten till den enklaste företagsekonomiska förklaringen – det saknas helt enkelt pengar att genomföra investeringen. Då spelar det ingen roll om den lönar sig på flera års sikt vilket också flera tillfrågade företag framhåller. Experterna på myndigheter å sin sida menar att uteblivna investeringar ofta är resultatet av otillräcklig information om vinsterna med att genomföra dem.

Men frågan är mer komplex än så. Med hjälp av psykologisk forskning kan de uteblivna investeringarna förklaras med att människan tenderar att värdera nuet högre än framtiden. Enkelt uttryckt, risken för att förlora något idag trumfar möjligheten att vinna något imorgon. Den som blir erbjuden 1 000 kronor idag eller 1 050 kronor om ett år kommer sannolikt att välja den mindre summan idag.

En slutsats av detta är att företag och privatpersoner kan behöva en extra knuff i rätt riktning. Därför bör styrmedel utformas så att de ger en effekt här och nu. Då ökar sannolikheten att företag och privatpersoner gör det som även utan knuffen vore lönsamt.

Även företagets kultur och organisation har en avgörande betydelse för huruvida investeringar som gynnar företaget och miljön genomförs eller inte. Det är exempelvis viktigt att beslutsfattare inom organisationen har incitament att genomföra investeringar som lönar sig på lång sikt.

Enbart att genomföra de energieffektiviseringar som är lönsamma på kort sikt skulle innebära betydande utsläppsminskningar. Det finns många åtgärder som kan få företag och privatpersoner att övervinna psykologiska hinder för att genomföra lönsamma miljöåtgärder: bonus och skattelättnader redan vid investeringstillfället, förbättrad information om lönsamhet hos miljöinvesteringar och höjd status på miljöinvesteringar genom märkning av företag som använder bästa möjliga teknik för miljöåtgärder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.