Debatt: Platt fall för Stockholm+50

Debatt Tusentals människor världen över samlades i Stockholm för att prata om hur otroligt bråttom det är att hejda de ekologiska kriserna. Men allt det hårda arbete som lagts ner i många textförhandlingar, samråd med intressenter, dialoger och sidoevenemang framstår som bortkastade när ordförandeländerna Sverige och Kenya presenterade slutsatserna. Det skriver Simon Holmström och Rebecka Le Moine i en debattartikel.

Debatt: Platt fall för Stockholm+50
Simon Holmström och Rebecka Le Moine är besvikna på Stockholm+50.

FN:s första miljökonferens för 50 år sedan resulterade i Stockholmsdeklarationen med 26 banbrytande internationella principer. Dessa principer var starka ledstjärnor i bildandet av nya konventioner, FN:s miljöprogram och nationellt utvecklingsarbete.

Förväntningarna var stora på att Stockholm+50 skulle innebära en pånyttfödelse av internationellt samarbete i miljö- och klimatfrågor. Istället kom de 10 rekommendationerna från Stockholm+50 att bli minst sagt tafatta.

Inga nya beslut kunde fattas

Fakta

Debatt

Detta är opinionsmaterial. Skribenterna står själva för de åsikter som framförs i artikeln.

De anger varken hur eller vem som ska genomföra dem. Inga nya beslut kunde fattas – i stort sett upprepas tidigare löften och överenskommelser, som uppenbarligen redan visat sig vara otillräckliga. Den globala ungdomsrörelsens (Youth Task Force) gedigna uppmaningar om att bland annat erkänna ekocid som ett internationellt brott och anta ett fossilnedrustningsavtal (Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty) kastades i papperskorgen.

Efter mötet kommer FN att publicera en ”Report of the International Meeting” – en lat och motvillig ansträngning för att dämpa de kritiska rösterna under mötet. Sammantaget ser det ut som om en PR-byrå ansträngt sig hårt för att putsa upp världens bristande ambitioner.

Världen behöver mer och starkare internationellt samarbete

I en tid då mänskligheten står inför flera existentiella planetära vändpunkter är det uppenbart att världen behöver mer och starkare internationellt samarbete kring miljö- och klimatfrågor.

Vi såg fram emot en vändpunkt för våra gemensamma ödesfrågor

Vi såg fram emot en vändpunkt för våra gemensamma ödesfrågor. Vi såg fram emot att frågan om ekocid hade lyfts på allra högsta politiska nivå. Vi såg fram emot åtaganden om att sluta leta efter mer kol, olja och gas och fasa ut existerande produktion. Dessa är bland de viktigaste beståndsdelar som saknas i dagens internationella beslutsfattande.

När vi nu fått distans till händelserna kan vi konstatera att Stockholm+50 med all säkerhet kommer att gå till historien som ytterligare ett ödesmöte som misslyckades med att rätta till den otillräcklighet som präglat 50 år av multilateralt miljösamarbete.

– Simon Holmström, Ålands lagting (Hållbart initiativ)

– Rebecka Le Moine, Sveriges riksdag (Miljöpartiet)

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.