Debatt: FN-mötet i Stockholm måste bli en avgörande vändpunkt

Debatt Med bara en månad kvar till den internationella FN-konferensen Stockholm+50 kvarstår frågan om detta kommer bli ytterligare ett möte av brutna löften, greenwashing och tomma ord – eller om det kan bli den vändpunkt vi behöver. Vi måste nu gemensamt sätta press på regeringen och världens ledare för att säkerställa en meningsfull förändring.

Debatt: FN-mötet i Stockholm måste bli en avgörande vändpunkt
Björn Fondén skriver om FN-mötet Stockholm+50.

År 1972 möttes världens ledare i Stockholm för FN:s första stora miljökonferens. Med Olof Palme och Sverige som värd antog konferensen en deklaration med en mängd löften och principer om internationellt samarbete, att stoppa miljöförstöringen och säkerställa en hållbar utveckling.

Femtio år senare kan vi se resultatet av dessa brutna löften och tomma ord. Medan vissa framsteg har gjorts är det tydligt att en enorm ekonomisk tillväxt för en liten del av världens befolkning har skett på bekostnad av vår gemensamma miljö och framtid. Sedan 70-talet har antalet vilda djur minskat med 70%, koldioxidutsläppen har nästan dubblerats och fyra av nio planetära gränser har redan överskridits.

Vi behöver designa om våra samhällen

Fakta

Debatt

Detta är opinionsmaterial och skribenten svarar själv för de åsikter som framförs.

Vi befinner oss nu både i en global pandemi och en trefaldig planetär kris av klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar. Det borde stå klart för alla att vi fundamentalt behöver designa om våra samhällen, vår ekonomi och sättet vi lever, för att skapa en ny vision om ett hållbart liv inom planetens gränser.

Först och främst behöver vi genast lämna bakom oss det linjära köp-och-släng samhället och röra oss mot en cirkulär ekonomi där planetens resurser återanvänds och återvinns mycket mer effektivt än idag. En cirkulär och rättvis ekonomi bortom BNP-tillväxt som främjar naturlig återväxt, skyddar våra vitala ekosystem och som kriminaliserar storskalig miljöförstöring, så kallad ekocid. En ekonomi där förorenare och miljöskadliga aktiviteter betalar sitt rätta pris och fossila subventioner är ett minne blott.

Halvera de globala växthusgasutsläppen

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel gjorde klart att vi snabbt måste halvera de globala växthusgasutsläppen till 2030. Detta innebär att vi inte kan stötta några nya investeringar i fossil infrastruktur, någonstans. Det innebär att vi måste ta vårt ansvar för global klimatfinansiering och utöka vårt stöd till omställningen i fattigare länder. Det innebär att vi borde bygga ut vår förnyelsebara energi och samla världen kring ett nedrustningsavtal för fossila bränslen.

Med hänsyn till detta är det anmärkningsvärt att regeringen nu sänker skatten på fossil bensin och diesel, i en tid av rasande klimatförändringar och krig i Europa. Samtidigt drar dem drastiskt ner från det internationella biståndet och säger ja till gruvan i Gállak, trots hård kritik från FN. Om Sverige ska vara ett föregångsland i den hållbara omställningen måste vi visa det i handlingar, inte bara genom vackra ord och tomma löften.

Sätt de unga främst

Slutligen måste Stockholm+50 sätta unga främst. Som unga är vi de som kommer behöva leva med konsekvenserna av besluten som fattas av världsledare, företag och individer idag. Med 40% av världens befolkning under 25 år så har vi en oerhört viktig roll att spela i utformandet och implementeringen av de transformativa policies och åtgärder som behövs för att skapa en hållbar utveckling.

Fakta

Stockholm+50

Arrangeras 2-3 juni på Stockholmsmässan för att diskutera nya lösningar till världens miljöproblem och för att minnas femtio år sedan den internationella Stockholmskonferensen 1972, vilken lade grunden för FN:s miljöprogram. Sverige står som värd för mötet som förväntas samla ministrar, tjänstemän och aktivister från hela världen.

Detta kräver nytänkande beslutsmetoder, breddad utbildning i skolor kring miljöproblemen, mer pengar till ungdomsorganisering, skyddandet av unga miljöaktivister och ett säkerställande av ungas yttrandefrihet överallt. Gällande Stockholm+50 är det synnerligen viktigt att det blir en inkluderande process där unga och barn får tillräckligt utrymme, där våra röster hörs och där utfallet reflekterar den ambition som behövs för att rädda vår framtid från en planetär kollaps.

Upp till oss att forma framtiden

För vi kan inte acceptera fler brutna löften. Vi kan inte låta det här bli ytterligare en konferens av greenwashing och tomma ord. Vi kan inte låta ytterligare 50 år av miljöförstörelse och resursexploatering fortsätta.

Så låt oss alla komma samman i Stockholm för att säkerställa, att när våra barn tittar tillbaka på den här stunden i 2072, kan de vara tacksamma över den värld vi lämnat efter oss. Det är upp till oss att forma framtiden.

– Björn Fondén

Fakta

Om författaren

Björn Fondén är 25 år gammal och del av den globala Stockholm+50 Youth Task Force som leder ungdomsengagemang inför konferensen i juni och är medlem i nätverket Young Sustainability Professionals (YSP). Han har tidigare jobbat för FN:s klimatkonvention i Asien och som hållbarhetskonsult i den privata sektorn. Han läser just nu en master i Global Economic Governance and Public Affairs i Frankrike.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.