De vinner Miljöstrategipriset 2018

Vinnaren tilldelas Miljöstrategipriset för sitt arbete med att minska mängden avfall bland annat från äldreboenden.

De vinner Miljöstrategipriset 2018
Kerstin Lundell

2018 års Miljöstrategipris tilldelas Förvaltningen Kretslopp och Vatten Göteborgs stad för deras strategiska arbete med att minska mängden avfall och restprodukter. 

Motiveringen lyder:

”Att minimera avfallet och restprodukterna är en viktig pusselbit i det resurssnåla samhället. Idén är inte ny, men i det här sammanhanget ser vi den genomförd på ett konsekvent och vägvinnande sätt. Vinnaren har sedan 2014 arbetat med att förebygga avfall, tagit fram en rad modeller för att uppnå det syftet. Varje enskild åtgärd är i sig inte unik utan det är helheten och genomslaget långt utanför den egna organisationen som imponerar.”

Miljöstrategipriset
Miljöstrategipriset 2018 delades ut av Anders Wijkman. Miljöstrategipriset

Hur känns det och vad har ert arbete inneburit?

– Jag är helt chockad, jag hade inte väntat mig det, säger Karin Nielsen, processledare avfallsförebyggande från Förvaltningen Kretslopp och Vatten Göteborgs stad, och fortsätter:

Karin Nielsen, processledare avfallsförebyggande från Förvaltningen Kretslopp och Vatten Göteborgs stad. FOTO: Kerstin Lundell

– Det har inneburit att vi fått en rejäl snurr på arbetet med att minska avfall. Det finns ett begrepp som heter ”förebygga avfall” – som är längst upp i EU:s avfallstappa, vilket innebär att man i första hand ska förebygga avfall. Men det är ett ganska abstrakt begrepp som många inte vet vad det betyder.

– Vi fick i uppdrag av Göteborgs stads politiker att vår förvaltning ska driva på Göteborgs stads över 50 förvaltningar och bolag att börja med att göra rätt. För att starta det här arbetet tog vi hjälp av några pilotverksamheter – ett äldreboende och ett kontor och tillsammans med personalen på wordshops så identifierade, stöttade och mätte vi så att avfallet minskade.

– Restavfallet minskade på äldreboendet med 10 procent och matavfallet med 23 procent per boende. Sedan har det fortsatt att minska efter projektet. Vi har också kvantifierat hur mycket detta minskar klimatpåverkan och hur mycket verksamheterna faktiskt sparar rent ekonomiskt på detta.

Årets Hedersomnämnande

Hedersomnämnandet går till Digiplex för deras gröna datacenter. De har utvecklat en teknik för att återföra värmeöverskottet till fjärrvärmenäten. Lösningen är nu under implementering i bolagets datacenter.

Motiveringen lyder: 

”Att öka energieffektiviteten är själva grundbulten för ett hållbart energisystem. Företaget har tagit utmaningen på största allvar och nått mycket långt med att effektivisera sin verksamhet. Men man har inte stannat där – för att ytterligare förbättra sin energiprestanda har de utvecklat en ny teknik för värmeåtervinning av lågvärdig energi som nu matas in på fjärrvärmenätet.”

Läs mer om vilka som var nominerade till priset här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.