De vill minska antibiotikaanvändningen

Varför beslutar en läkare om att ge antibiotika? Det har en brittisk forskargrupp tittat närmare på och de föreslår fem åtgärder för hur man ska få läkarna att acceptera åtgärder för minskad antibiotikaanvändning- och därmed minskad spridning i miljön.

Ju större mängd antibiotika som används desto större är risken att antibiotikaresistenta bakterier uppstår. Därför är det av stor vikt att minska antibiotikaanvändningen, menar Smittskyddsinstitutet.

En brittisk forskargrupp har identifierat fem stycken kriterier för att läkare ska acceptera de åtgärder man sätter in för minskad antibiotikaanvändning.

Forskargruppen menar att allmänläkare behöver mer utbildning i vilka mediciner som bör användas och att läkarna bör tillåtas att reflektera över hur de skriver ut antibiotika. De menar också att osäkerheten kring handläggning av luftvägsinfektioner måste minska, att åtgärderna måste underlätta patientfokuserad vård och att de måste vara praktiskt genomförbara.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste