De tar plats i Klimatpolitiska rådet

Klimat Regeringen genomför den sista delen av det klimatpolitiska ramverket och inrättar Klimatpolitiska rådet. Från 1 januari 2018 kommer åtta ledamöter med vetenskaplig expertkunskap arbeta på myndigheten.

De tar plats i Klimatpolitiska rådet
Creative Lab / Shutterstock.com

Rådet är den sista pusselbiten i det klimatpolitiska ramverket och har till uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat.

Myndigheten leds av en nämnd med en ordförande, en vice ordförande och sex övriga ledamöter. Ett kansli för Klimatpolitiska rådet inrättas vid forskningsrådet Formas.

– Alla regeringars politik ska nu utvärderas, inte bara utifrån hur den förhåller sig till ekonomins gränser utan också planetens. Det klimatpolitiska rådets ledamöter utgör tung akademisk expertis inom olika kunskapsfält och deras arbete kommer att utgöra ett stort steg framåt för att öka måluppfyllelsen i klimatpolitiken, säger klimatminister Isabella Lövin.

Ledamöter i Klimatpolitiska rådet:

· Ingrid Bonde, ordförande, civilekonom

· Johan Kuylenstierna, vice ordförande, vd Stockholm Environment Institute och adjungerad professor i naturgeografi vid Stockholms universitet

· Tomas Kåberger, ledamot, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola

· Åsa Löfgren, ledamot, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet

· Sverker Sörlin, ledamot, professor i miljöhistoria vid KTH

· Markku Rummukainen, ledamot, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas

· Karin Bäckstrand, ledamot, professor i statskunskap vid Stockholms universitet

· Katarina Eckerberg, ledamot, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Fakta

Det klimatpolitiska ramverket

Riksdagen fattade under 2017 beslut om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket baseras på överenskommelsen inom den parlamentariska Miljömålsberedningen och består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Syftet med ramverket är att skapa ordning och reda i klimatpolitiken.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.