Sverige får plan för utsläppsminskning till 2045

Juridik & Politik Naturvårdsverket har fått i uppdrag av att ta fram en långsiktig strategi för hur Sveriges utsläpp ska minska på sikt. Förslaget ska sträcka sig till minst 2045.

Sverige får plan för utsläppsminskning till 2045

Uppdraget går ut på att utforma ett förslag på en svensk långsiktig strategi för en utveckling mot låga växthusgasutsläpp. Förslaget ska utgå ifrån det klimatpolitiska ramverk som riksdagen fattade beslut om i juni. Det ska också beskriva Sveriges åtaganden gentemot EU.

Det svenska åtagandet i Parisavtalet är en av orsakerna till att strategin nu tas fram. Enligt Parisavtalet bör alla länder utarbeta på kallade Long-term low greenhouse gas emission development strategies (LTS) senast under 2020. Hittills har sex länder, Benin, Frankrike, Kanada, Mexiko, Tyskland och USA, kommunicerat sina LTS till FN:s klimatsekretariat.

Genom att lägga fram en svensk strategi under 2018 kan Sverige driva utvecklingen framåt och inspirera andra länder till att göra samma sak, enligt regeringen. Förslaget ska slutredovisas senast den 30:e april 2018.

 

Läs mer: 

Idag kan Sverige få en ny klimatlag

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.