De ska sätta Göteborg på miljökartan

Ett nytt kompetenscenter för det hållbara samhället ska sätta Göteborg på kartan när det gäller hållbar samhällsbyggnad.

De ska sätta Göteborg på miljökartan

På teknikparken Johanneberg Science Park i Göteborg vill Chalmers tillsammans med Göteborgs stad bygga upp ett kompetenscentrum för det hållbara samhället.

– Den globala konkurrensen och behovet att gå mot högsta klass gör att man behöver miljöer som är tillräckligt stora och tillräckligt kraftfulla för att både attrahera och behålla kompetens, säger Johan Carlsten, vice rektor på Chalmers.

Flera aktiva företag på området har uttryckt önskan om ett kluster, där såväl näringsliv och utbildning som forskningsverksamhet finns samlade kring de här frågorna.

Dela på kunskap

Tillsammans med Akademiska Hus tänker sig Chalmers nu att de ska skapa en miljö där de inblandade parterna har tillträde till en gemensam kunskapsmiljö. Grundtanken är attraktiva lokaler med effektivt nyttjande. Det kortsiktiga målet är 1 500 nya arbetstillfällen till år 2014, det långsiktiga är att sätta Göteborg och Chalmers på världskartan för samhällsbyggnad.

– Om vi lyckas kan vi göra både staden Göteborg och Sverige väldigt attraktiva för andra att komma hit och delta i utvecklingen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.