De ska forska om förorenade jordar

Det finns omkring 80 000 förorenade, eller potentiellt förorenade, jordar i Sverige. Ragnsells och Luleå tekniska universitet ska nu samarbeta för att ta fram effektivare sätt att behandlar förorenade jordar.

De ska forska om förorenade jordar

Inom ett och samma förorenade område påträffas ofta flera olika föroreningar, exempelvis tungmetaller och rester från 1800-talets gasindustrier, så kallade polycykliska aromatiska kolväten. PAH. Hittills har över 17 000 förorenade områden inom industrin identifierats och riskklassats.

I nuläget saknas lösningar för att behandla och återvinna de här komplext förorenade jordarna på ett kostnads- och resurseffektivt sätt. Därför ska Luleå Tekniska Universitet tillsammans med, Statens Geotekniska Institut, Stabsuecia i Södra Vi och Ragn-Sells inleda ett forskningsprojekt med mål att hitta effektivare behandling av komplext förorenade jordar.

– Avsikten med projektet är att forska fram branschrelevanta behandlingsmetoder för förorenad jord, berättar Jurate Kumpiene lektor vid avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik vid Luleå universitet.

På Ragn-Sells anläggning i Högbytorp ska man sedan testa verkligheten i samspel med industrin.

Projektet pågår fram till 2014 och finansieras till lika delar av Ragn-Sells och det statliga forskningsrådet FORMAS, samt till mindre del av SGI.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.