De ska ändra våra ohållbara beteenden

Det nya KTH-projektet Grean Leap tar sikte på att ändra våra attityder och beteenden i en mer hållbar riktning. Tillsammans ska designers, miljöforskare och företag utveckla framtidens lösningar.

De ska ändra våra ohållbara beteenden

Grean Leap är ett samarbete mellan KTH och Konstfack. Här ska forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivas och kunskap om hållbar design spridas i samhället. Målet är att göra Grean Leap till en mötesplats för hållbar design.

– Designers är väldigt motiverade att arbeta med hållbarhet men har ofta inte kunskap eller resurser att göra det fullt ut. Vi har fått en enorm feedback. De här frågorna är så oerhört aktuella och man inser vikten av att arbeta tvärvetenskapligt, säger Teo Enlund, industridesigner som startat projektet tillsammans med Sara Ilstedt, professor i produkt- och tjänstedesign på KTH.

Projektet ska dels agera brobyggare mellan de olika parterna, dels höja kunskapsnivån bland deltagarna genom riktade kurser, konferenser och workshops.

Ett övergripande projekt inom Grean Leap är Prototyping the Future som ska visualisera det hållbara samhället 2030, en värld med halverade koldioxidutsläpp. Ett annat ska ta sig an att synliggöra produkters energiförbrukning.

– Om till exempel ett energisystem byggt på förnybar energi i framtiden ska fungera behöver människor styra sin energiförbrukning beroende på hur mycket vind- och solel det finns. Problemet är bara att det är jättesvårt att veta hur hög elförbrukningen är om man inte vet vad som drar el. Här kommer hållbar design in, att utforma produkter så att elförbrukningen syns enkelt och tydligt, säger Sara Ilstedt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.