De minskade utsläppen med 20 procent

20 procent minskade utsläpp av koldioxid på bara två år.
Det är resultatet av projektet Hela lasten – halva utsläppet som är ett samarbete mellan näringsliv, myndigheter och forskning i centrala Göteborg.

Projektet Hela lasten – halva utsläppet har sitt ursprung i KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg), ett initiativ från DB Schenker som startade 2006 som engagerar näringsliv, forskning och myndigheter.

Målet för KNEG är att halvera klimatpåverkan från en vanlig svensk godstransport fram till 2020. Under 2009 lyckades aktörerna minska utsläppen med 190 000 ton.

– Vi vill visa att det går att halvera koldioxidutsläppen med befintlig teknik ännu snabbare – åtminstone inom en geografiskt avgränsad miljö, säger Tomas Johansson, distriktschef hos DB Schenker i Göteborg och huvudansvarig för projektet.

Projektet fokuserar på utsläpp av koldioxid inom det som tidigare var Göteborgs miljözon i centrala staden, plus sträckorna till och från godsterminalerna.

Utöver nya fordon som drivs av biogas har även lastbilarnas rutter optimerats. Genom att variera de slingor som fordonen trafikerar utifrån olika dagars godsflöden kan fordonen fyllas bättre.

Hela lasten – halva utsläppet ingår i ett större projekt i Göteborg som heter Klimatsmart Citydistribution. Det sker i regi av BRG, finansieras av Västra Götalandsregionen och de andra deltagarna i projektet är Volvo Lastvagnar, FordonsGas, Preem, Trafikverket, DHL, TRB, Posten, Chalmers och DB Schenker. Projektet kommer att löpa under tre år, och avslutas under 2012.

– Projektet är ett mycket bra initiativ som visar på möjligheterna med klimatsmarta lösningar för transporter i städer, säger Bernt Svensén, projektledare på Business Region Göteborg.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.