De miljömärker väg och anläggningar

Skanska har miljöcertifierat två väg- och anläggningsprojekt enligt den brittiska miljömärkningen CEEQUAL.
– Vi hoppas att våra kunder börjar ställa samma krav på miljömärkning av väg- och anläggningsprojekt som de nu gör på husbyggnadsprojekt säger Johan Gerklev, miljöchef Skanska.

I januari förra året lanserades den brittiska miljömärkningen CEEQUAL för internationella projekt. Syftet med märkningen är att förbättra hållbarhetsarbetet inom väg- och anläggningsbranschen. Miljömärkningen ska kunna tillämpas för alla typer av väg- och anläggningsprojekt och motsvara den typ av miljömärkning som idag finns för byggnader.

Två projekt

Skanska har certifikat två av sina projekt enligt standarden. Trafikplats Jära Gård utanför Jönköping och Å-kvarteren i Lomma.

Vid Jära gård har det bland annat inneburit att man arbetat med att minska förflyttningar av massor och återanvänt alla jordmassor inom projektområdet. Projektet har också genomfört en klimatkalkyl och jobbat med Skanskas egen miljömärkning Grön arbetsplats. I projektet har inget avfall gått till deponi.

I Lomma har företaget undersökt hur väl man har hanterat miljö- och sociala aspekter för hela byggprocessen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.