De kan vinna 350 000

489 affärsidéer blev 135 affärsplaner som nu är 13 finalister. Av dem har nära hälften affärsidéer som handlar om hur vi ska minska vår miljöpåverkan.

De kan vinna 350 000

Miljö är ett återkommande tema bland de framtida tillväxtföretag som nominerats i affärsplantävlingen Venture Cup Väst. Tävlingen har som syfte att stimulera skapandet av nya, innovativa företag med tillväxtpotential i Sverige och vänder sig framför allt till studenter och forskare.

Ett av de nominerade företagen är Reposition, ett nystartat arkitektföretag som designar lösningar för att minska konsekvenser av översvämningar, ett problem som många städer kommer att tampas med när havsnivåerna stiger till följd av ett varmare klimat.

Utnyttja naturen

 Istället för att skydda sig mot vattnet med stora barriärer som för närvarande är en vanlig lösning i drabbade områden, föreslår arkitekterna att man utnyttjar naturens egen anpassningsförmåga. Genom att skapa områden i städer där vattnet samlas upp och leds till platser som tillåts att översvämmas vid behov minskar man risken att översvämningar orsakar stora skador på bebyggelse. Det betyder mindre hårda ytor och mer träd och växter som absorberar och fördröjer vattnet.

– Fördelarna är många, men först och främst blir det möjligt att även i framtiden utveckla, sälja och försäkra i utsatta, vattennära områden”, säger Caroline Valen, Reposition.

 Företagen som delar i Venture Cup Väst tävlar om en prispott på 350.000 kr och en plats i Sverigefinalen i Luleå. Övriga nominerade företag med miljöprofil är Encapsuwaste,Construcycle, Ideelic, och Bionordum.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.