De kan bli pilotområden för hållbar utveckling

Regeringen har godkänt att Blekinge Arkipelag och Älvlandskapet Nedre Dalälven kan utses till biosfärområden av Unesco. Därmed kan de bli testplats för hållbar ekonomisk utveckling.

De kan bli pilotområden för hållbar utveckling

Representanter för de två svenska områdena har ansökt om att bli utsedda till biosfärområden av FN-organet Unesco. Regeringen har sagt ja och nu väntar man på svar på organet.

Syftet med sådana områden är inte bara att bevara biologisk mångfald utan att göra det samtidigt som social och ekonomisk utveckling går framåt. I området ska det bedrivas forskning, utbildning, demonstrationsprojekt och miljöövervakning.

Det finns tre funktioner som ska uppfyllas: bevarande, utveckling och logistik som ska stödja projekten i området.

I fallet Blekinge Arkipelag lyfts den hållbara och levande skärgården fram i ansökan liksom en rik biologisk mångfald. Området innefattar en stor del av den blekingska kusten. När det gäller Nedre Dalälven kommer ansökan från länsstyrelserna och kommunerna i området men har tagits fram i samarbete med företag. Det unika där är bland annat höga natur- och kulturvärden kring älven och att där går en skiljelinje mellan det nordliga och sydliga i norra Europas natur.

Sedan tidigare finns två biosfärområden i landet: Kristianstads Vattenrike och Kinnekulle med Vänerskärgården.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.