De gör asfalt av takpapp

Idag hamnar stora mängder takpapp på demoni. Nu har Renova börjat samla upp takpappen för att omvandla den till asfalt.

De gör asfalt av takpapp

Takpapp, även kallat tjärpapp görs idag av oljeprodukter och har hittills inte återvunnits i någon större utsträckning. Men nu finns möjligheten för byggare och andra i Västsverige att lämna sitt utsorterade takpapp för återvinning. Takpapp som sorteras ut separat kan nämligen återvinnas till råvara för asfaltproduktion, vilket innebär att användningen av jungfrulig olja minskar.

Renova kommer även själva att sortera ut takpapp ur det blandade byggavfall som kommer in till sorteringsanläggningarna. Metoden som omvandlar takpappen till asfalt har tagits fram av Tarpeter Recycling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.