nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Svante Axelsson
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. FOTO: Fossilfritt Sverige

”Fossilfria transporter före 2025”

Det säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, efter att över 100 företag och kommuner antagit deras utmaning att ha 100 procent fossilfria inrikestransporter före 2030.

  • Annons 1

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Företag och organisationer som antar Fossilfritt Sveriges utmaning har som mål att gå före och senast år 2030 endast utföra och köpa helt fossilfria inrikestransporter.

Hur går arbetet med utmaningen?

– Det går jättebra, över 100 företag har antagit utmaningen och det är bara början. Vi tror att det är ganska lätt för många aktörer att skriva på att man är mentalt beredd på att ha fossilfria transporter 2030. Det som förvånar mig är att många sätter högre mål än så – de flesta företag ska ha fossilfria transporter före 2025, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige till Miljö & Utveckling.

Utmaningen började i våras och ses av Fossilfritt Sverige som ett träningsläger där företag ska utmanas och stimuleras.

– Syftet är att få företagen att spänna musklerna, kommunicera och utmana varandra. Vi människor är flockdjur – antar ett företag utmaningen så vill förhoppningsvis fler göra det. Vi trodde att det skulle vara svårare för företagen att skriva på – men det har visat sig vara tvärtom. Företagen har radikalare målbilder än vad vi trott.

Vilka företag vill du se anta utmaningen?

– De stora företagen är de riktigt svåra. Företag som Ica och Ikea har stora volymer och måste tänka till lite extra. De funderar på om de kan skriva på – jag hoppas att de gör det.

Några av de som redan skrivit på är Arla Sverige, Castellum, Eskilstuna kommun, Region Skåne och Coop.

Vad krävs för att fler ska skriva på?

– Det är ingen hög tröskel att ta sig över, varse sig det handlar om teknik eller kostnader. Utmaningen är istället att få fram tillräckligt med HVO – för det kommer bli ett enormt sug på fossilfri diesel. I dag importerar vi 86 procent av det biobränsle vi konsumerar. Jag hoppas därför att detta ska bli startskottet för svenska aktörer att producera biodiesel i Sverige.

Vad blir nästa steg?

– Nästa steg blir att vi ska lansera nya utmaningar. Vi kommer dra igång en utmaning i oktober som handlar om valet av tjänstebilar.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.