De certifierar hel stadsdel

Kvillebäcken i Göteborg är först ut med att miljöcertifiera en hel stadsdel.

De certifierar hel stadsdel

Alla byggnader i hela bostadsområdet ska miljöcertifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

– Certifieringen innebär att vi kommer säkra en hög miljöstandard på samtliga byggnader i den nya stadsdelen, säger Staffan Bolminger, Miljöchef på Älvstranden Utveckling.

Certifieringen ställer krav på exempelvis energihushållning, inomhusmiljö, sunda materialval och skydd mot fukt och buller. Andra satsningar i Kvillebäcken är lösningar som underlättar för cyklister samt kvartersodlat där de boende bjuds in för att odla allt från ruccola till zucchini på sin egen förgård.

Fakta

Kvillebäckens miljösatsningar i siffror:

Kravet på köpt energi i Kvillebäcken är max 60 kWh/m2 år (A-temp)

Målet är att uppnå en Grön-nytta på 0,5 (växtlighet, vattenhantering och biologisk mångfald)

Avfallshantering sker med sopsug (3 fraktioner) och gemensamt resurshus.

Parkeringsnormen per lägenhet är 0,52 för bilar och 2,5 för cyklar

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.