De certifierar hel stadsdel

Kvillebäcken i Göteborg är först ut med att miljöcertifiera en hel stadsdel.

De certifierar hel stadsdel

Alla byggnader i hela bostadsområdet ska miljöcertifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

– Certifieringen innebär att vi kommer säkra en hög miljöstandard på samtliga byggnader i den nya stadsdelen, säger Staffan Bolminger, Miljöchef på Älvstranden Utveckling.

Certifieringen ställer krav på exempelvis energihushållning, inomhusmiljö, sunda materialval och skydd mot fukt och buller. Andra satsningar i Kvillebäcken är lösningar som underlättar för cyklister samt kvartersodlat där de boende bjuds in för att odla allt från ruccola till zucchini på sin egen förgård.

Fakta

Kvillebäckens miljösatsningar i siffror:

Kravet på köpt energi i Kvillebäcken är max 60 kWh/m2 år (A-temp)

Målet är att uppnå en Grön-nytta på 0,5 (växtlighet, vattenhantering och biologisk mångfald)

Avfallshantering sker med sopsug (3 fraktioner) och gemensamt resurshus.

Parkeringsnormen per lägenhet är 0,52 för bilar och 2,5 för cyklar

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste