De blev goda exempel

Tre klimatinvesteringsprojekt som Stockholms läns landsting har genomfört har utsetts till ”Goda exempel” av Naturvårdsverket. Syftet är att lyfta fram projekt vars resultat kan inspirera andra samhällsaktörer.

Projekten är Huddinge sjukhus lustgasdestruktionsanläggning, SL:s depå för biogas och Waxholmsbolagets projekt ”Sparsam körning till sjöss”.

Stockholms läns landstings har byggt en anläggning som bryter ned lustgas till kvävgas och syrgas, en modell som sedan spritt sig. Lustgas har drygt 300 gånger större klimatpåverkan än koldioxid.

I Waxholmsbolagets projekt ”Sparsam körning” har fartygens befälhavare utarbeta metoder för att minska drivmedelsförbrukningen och bränsleförbrukningen har minskat med 10-15 procent-.

SL: s bussdepå Söderhallen har byggts om till en biogasdepå för att kunna försörja mellan 120 och 140 biogasbussar med bränsle. Biogassatsningen har inneburit minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen, minskat buller och en bättre luftkvalitet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.