De är nominerade till Miljöstrategipriset

Miljöarbete Energieffektiviseringar, minskat matsvinn, verktyg för ekosystemtjänster och smart omlastning. Det är några av de projekt som nominerades till Miljöstrategipriset 2015. Här är hela listan.

De är nominerade till Miljöstrategipriset

Miljöstrategipriset delas ut av tidningen Miljö & Utveckling till en verksamhet som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi och genomfört den på ett föredömligt sätt.

– Vi har fått in många innovativa och intressanta projekt. Juryn kommer att få ett gediget arbete med att välja bland kandidaterna, säger Catrin Offerman, chefredaktör på tidningen Miljö & Utveckling.

Miljöstrategipriset delas ut på Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagen. Juryn består av Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden, Lena Ander, generalsekreterare för Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC, Henrik Ny, universitetslektor på institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola och Catrin Offerman, chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling.

Verksamheterna som nominerats:

 Spa-hotellet Yasuragi

För att ha ställt om anläggningen så att den idag drivs helt via förnyelsebara energikällor.

Coop

För genomförandet av Ekoeffekten, en kampanj för att få fler att välja ekologiskt som gjorde att den ekologiska försäljningen ökade.

STF Grövelsjön

För ett gediget och långsiktigt miljöarbete som pågått under lång tid.

Riksbyggen

För ett verktyg som värderar ekosystemtjänster som konkretiserar begreppet och gör det lättare att ta hänsyn till ekosystemtjänster vid nybyggnation.

Västra Götalandsregionens sjukhuskök

För bland annat ett arbete med att öka andelen ekologisk mat vilket gjort att mängden ekomat fördubblats.

Systembolaget

För ökad försäljning av ekologiskt vin samt mål kring införande av lättviktsflaska för allt stilla vin.

Strängnäs kommun

För projekt som minskade matsvinnet med 40 procent på alla skolor och engagerat pedagoger, gäster och personal i arbetet.

Värnamo kommun- Nylunds förskola

Har minskat energianvändningen genom beteendeförändringar hos elever och personal.

Eskilstuna omlastningscentral

Satsning på en omlastningscentral som har minskat antal leveranser till stadens kök från 24 000 till 9 000, med en halvering av transportkilometrar från 18200 till 9100 mil.

Folksams miljö- och klimatchef Karin Stenmar

Har integrerat miljö- och hållbarhetsarbetet i affärsplaneringen där alla 18 affärsenheter mäts på företagsgemensamma mål.

Projektgruppen för Grönytefaktorn Huges fastigheter

Har tagit fram ett mått för att mäta och inventera den biologiska mångfalden i fastighetsbeståndet.

Krav-projektet i Eskilstuna kommun

För Krav-certifiering av 80 kök som drivs i kommunal regi.

Stiftelsen Malmö Sommargårdar

För projekt som ska göra kollot mer miljömedvetet genom att bland annat minska matsvinnet och spara energi.

Skanskas projektgrupp för nollenergihusen på Solallén

Har varit drivande i Skanskas arbete med miljövänligt byggande genom arbetet med radhusområdet Solallén i Växjö. Bland annat har klimatpåverkan från tillverkningen av material i byggprocessen minskat med 50 procent och man har helt uteslutet ohälsosamma ämnen och kemikalier ur husen.

Svenska Retursystems hållbarhetshjul

Hållbarhet ska genomsyra alla verksamhetens beslut vilket visualiseras och konkretiseras och drivs med hjälp av verktyget hållbarhetshjulet.

Eskilstuna Energi & Miljös miljödiplomering av kunder

Har utarbetat en metod för miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas och har hittills miljödiplomerat ett 20-tal kunder, vilket stärkt kundernas miljöarbete.

DGC One

För omställning mot att leverera klimatneutrala it-tjänster till sina kunder samt minskning av utsläpp av växthusgaser med 50 procent under 2015.

LöderöpVäxt

för ett övergripande miljötänk av verksamheten där ett hållbart jordbruk står i fokus.

Ebba Petterssons Privatskola

Har minskat sin pappers- och tonerförbrukning genom att effektivisera systemet för utskrift vilket sparar skolan cirka 1000 kronor per månad.

ICA och Uppsalahem för projektet klimaträtt

Hyresgäster i ett flerbostadshus har fått veckovis återkoppling på sin klimatpåverkan från mat, boende transport och konsumtion via en app. Målet är att deltagarna ska minska sina koldioxidutsläpp med 40 procent under projektperioden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.