De är nominerade till Greenwashpriset

Aktuellt Miljöorganisationen Jordens Vänner anordnar varje år en omröstning med svenska aktörer som de tycker förtjänar att pekas ut som skönmålande gröntvättare. Nu har de presenterat årets kandidater.

De är nominerade till Greenwashpriset
Shutterstock

Jordens Vänner har tagit fram fyra kandidater som enligt dem har undvikit att satsa på riktiga miljöåtgärder och istället lagt krut på att framställa sig med en grön image. ”Vinnaren” utses genom omröstning på Jordens Vänners hemsida och presenteras under Almedalsveckan.

Här är de nominerade:

Föreningen svenskt flyg: De motarbetar aktivt den föreslagna flygskatten och förespråkar istället styrmedel där flygets klimatpåverkan tillåts fortsätta att öka. Genom att redovisa flygets klimatpåverkan räknat per flygstol istället för sett till det totala flygandet redovisar de dessutom Svenskt Flyg en felaktig bild av att flygets klimatpåverkan minskar, enligt Jordens Vänner.

Charterbolaget TUI: De försöker framställa sig som ett av de bästa företagen inom charterbranschen när det kommer till hållbart resande. Med tandlösa miljöcertifieringar och argumentation om att charterresor är bättre för klimatet än reguljärflyg försöker de framställa sig som mer hållbara än dom är, anser Jordens Vänner.

GO4LNG: Har som mål att bygga en terminal för fossilgas i Göteborgs Hamn. Terminalen ska ta emot och sälja fossilgas på den svenska marknaden. GO4LNG kommunicerar att fossilgas är bättre för klimatet än andra fossila bränslen, något som inte stämmer, menar Jordens Vänner.

Hagainitiativet: Nätverket nomineras med motiveringen att företagen i nätverket varken är bäst i sina respektive branscher eller redovisar sin klimatpåverkan på ett schysst sätt. I sina klimatbokslut räknar inte Hagainitiativet in företagens klimatpåverkan längs hela värdekedjan och därför kan upp till 90 procent av den klimatpåverkan som företagen ger upphov till vara utesluten från redovisningen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.