De är klimatvärsta fjärrvärmeverken

Trots att fjärrvärmen gör klimatnytta finns en hel del fossila bränslen kvar i kraftvärmeverken, visar en ny granskning.

De är klimatvärsta fjärrvärmeverken

Det är Naturskyddsföreningens tidning Sveriges natur som har sammanställt en lista över de klimatvärsta anläggningarna i landet. Listan bygger på Energimyndighetens utsläppshandelsregister för 2008.

Värtaverket i Stockholm toppar den, följt av Västerås kraftvärmeverk och Vattenfalls anläggning i Uppsala.

– Koldioxidskatten gjorde att biobränslena kom in i fjärrvärmen på bred front och nu återstår bara ett fåtal anläggningar som nyttjar i huvudsak fossila bränslen, men dessa står för en stor del av utsläppen. Fjärrvärmen borde kunna vara fri från fossilt koldioxid inom några år, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Torv ett problem

Flera av de anläggningar som hamnat på listan har planer att ställa om till miljövänligare energialternativ inom en snar framtid. Men många är också sent ute. Ett exempel är Vattenfalls anläggning i Uppsala som hamnade på tredje plats på svarta listan. Deras kraftvärmeverk ska inte bli koldioxidneutralt förrän 2030.

Naturskyddsföreningen menar att ett annat stort problem är att det svenska systemet gynnar användningen av det fossila bränslet torv i anläggningarna, bland annat genom elcertifikaten och befriandet från koldioxidskatten.

– Torv är befriad från koldioxidskatt. Det är en viktig förklaring till den stora användningen av torv. Det är ett märkligt politiskt ställningstagande med tanke på att vi i EU är överens om torvens klimateffekter. Torv måste också betala för utsläppsrätter i EU, säger Svante Axelsson.

Fakta

Svarta listan

1. Värtan, Stockholm

2. Västerås kraftvärmeverk

3. Boländerna, Uppsala

4. Rya Kraftvärmeverk, Göteborg

5. Heleneholmsverket, Malmö

6. Igelstaverket, Södertälje

7. Åbyverket, Örebro

8. Karlshamnsverket

9. Hedensbyn

10. Linköping Kraftvärmeverk

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.