De är bästa avfallskommunen

I en ny rapport presenterar Avfall Sverige statistik om svensk avfallshantering på läns- och kommunnivå. Här vägs även kundernas nöjdhet in.

I rapporten Hushållsavfall i siffror har Avfall Sverige publicerat kommunernas avfallsavgifter, hur mycket avfall som samlas in och hur nöjda kunderna är med avfallshanteringen. Det kan exempelvis handla om hämtning av kärl- och säckavfall, besök på återvinningscentraler och tillgänglighet. Även förtroende för och information om kommunens återvinning ingår. Vägs resultaten från kundundersökningar samman blev Borlänge bästa kommun. 89 procent av kunderna är nöjda med vad kommunen erbjuder. På andra plats hamnar Sollefteå med 87 procent, tätt följt av Falun på 85 procent.

Gotland visade sig vara bäst på materialåtervinning, här går nästan 60 procent av hushållsavfallet till materialåtervinning. Nästan alla kommuner i topp har utsortering av matavfall till central anläggning för biologisk återvinning, kompostering eller rötning.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.