nr-logo

Hållbarhet i praktiken

I årets rankning placerar sig Uppsala på första plats med 33 poäng av 33 möjliga. Därefter kommer Lomma och Stockholm på delad andra plats med 32,5 poäng. FOTO: Shutterstock

De är bäst på klimatanpassning

Uppsala, Lomma och Stockholm är Sverigebäst på klimatanpassning.
Andra kommuner har knappt börjat arbetet med att analysera de risker som följer med ett varmare klimat.
Det visar en kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

  • Annons 1

Under de senaste tre åren har IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring följt kommunernas arbete med klimatanpassning, via en årlig enkätundersökning som skickas ut till landets samtliga kommuner.

Kartläggningen visar att vissa kommuner har kommit långt, medan andra knappt har börjat att arbeta med att anpassa sig till nya väderförhållanden. Tre av tio kommuner har inte analyserat hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar. Endast två av tio kommuner uppger att de följer upp och utvärderar sitt klimatanpassningsarbete. 139 av 202 kommuner når inte upp till hälften av poängen i rankningen.

Öka beredskap 

– Kommunerna behöver bli bättre på att analysera hur de påverkas av framtida klimatförändringar och de behöver vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet. Till exempel måste beredskapen öka för perioder av extremt torrt väder och låga grundvattennivåer som vi ser i år, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ungefär hälften av kommunerna uppger att det har fattats politiska beslut i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen om att kommunen ska arbeta med klimatanpassning. Drygt hälften av kommunerna svarar att någon eller några är huvudansvariga för kommunens klimatanpassningsarbete. Endast 4 av 10 har kartlagt olika möjliga klimatanpassningsåtgärder och drygt hälften har genomfört klimatanpassningsåtgärder.

 

Bäst i Sverige

I årets rankning placerar sig Uppsala på första plats med 33 poäng av 33 möjliga. Därefter kommer Lomma och Stockholm på delad andra plats med 32,5 poäng.

Av de små kommunerna har Aneby fått högst poäng, följt av Gnosjö på andra plats.

Stora kommuner har överlag kommit längre än små och medelstora kommuner, och kustkommuner har i högre utsträckning etablerat sitt klimatanpassningsarbete jämfört med inlandskommuner.

– Det är inte särskilt överraskande med tanke på att stora kommuner generellt har mer kapacitet och resurser. Små kommuner kan behöva stöd i sitt arbete, till exempel genom länsstyrel­sernas regionala klimatanpassningssamordnare, säger Philip Thörn.

 

Här hittar du kommunernas placering, län för län

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.