De är bäst på hållbarhetsredovisning

Miljö & Utveckling rapporterade tidigare att hållbarhetsredovisning ökar globalt och att Sverige halkar efter. Men kvaliteten på de svenska redovisningarna är höga och nu prisas de bästa.

Årets pristagare är Holmen i kategorin stora företag och Alltransport i kategorin små- och medelstora företag. Norrlandsfonden fick ett hedersomnämnande. Bakom priset står Far, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

– Vi kan se en tydlig trend att ju längre man hållit på med hållbarhetsredovisning desto bättre och mer framåtriktad blir den, menar Åse Bäckström, som är ordförande i Fars arbetsgrupp för hållbar utveckling.

Anledningen till att Holmen prisas är att de för första gången 2010 lyft in hållbarhetsredovisningen i förvaltningsberättelsen och fått den externt granskad. När det gäller Alltransport har juryn lyft upp att de har en tydlig koppling mellan affärsidé och verksamhetsmål.

Att juryn delade ut ett hedersomnämnande beror på två saker.

– Genom att lyfta fram Norrlandsfonden vill vi visa två saker: dels att det är få stiftelser som hållbarhetsredovisar, och dels att Norrlandsfonden i sin första hållbarhetsredovisning har lyckats bra med att konkret visa hur fondens arbete bidrar till en hållbar utveckling i den egna regionen, säger Åse Bäckström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.