Datacenter ska värma Falun

Energi Om fem år kommer världens datacenter att släppa ut mer koldioxid än flyget. I Falun byggs nu ett nytt datacentrum där överskottsvärmen från servrarna tas till vara i fjärrvärmenätet.

Datacenter ska värma Falun

Ett enda datacenter kan dra mer el än en medelstor stad och en stor del av energin används aldrig. Den släpps ut i atmosfären i form av värme, vilket bidrar till den lokala och globala uppvärmningen. I dag finns det över tre miljoner datacenter i världen. Om bara fem år beräknas de släppa ut mer koldioxid än flyget.

Det datacentrum som nu byggs i Falun ska kopplas till stadens energisystem. På så sätt kommer överskottsvärmen från centrets servrar och it-utrustning att värma Faluns fastigheter via kommunens fjärrvärmenät och man slipper utsläppen.

– Symbiosen mellan datacentret och vårt energisystem gör att vi kommer att minska utsläppen av koldioxid så mycket att datacentret över en årscykel får en positiv inverkan på miljön. Det innebär att vi bygger världens första klimatpositiva datacenter, säger Bengt Gustafsson, vd på Falu Energi & Vatten.

Sommartid används spillvärmen från det lokala kraftvärmeverket för att driva maskinerna som kyler datacentret. Elen till datacentret kommer enbart från förnyelsebar energi: sol-, vind- och vattenkraft samt biobränsle. Totalt ska tre hus byggas och det första ska vara i drift i början av 2016.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.