Databas ska underlätta pappersval

Den webbaserade databasen Check Your Paper ska hjälpa köparna att välja produkter med minsta möjliga miljöbelastning.

Check your paper betygsätter miljöprestandan för pappers- och massaprodukter. Miljöaspekter som vägs in är bland annat skogsråvarans ursprung, återvinning av fibrer och koldioxidutsläpp – liksom avfall som går till deponi, vattenföroreningar från tillverkningen och ledningssystem. Varje bedömd produkt får ett enskilt sammanvägt betyg som visar papprets miljöprestanda och gör det möjligt att jämföra med likartade produkter.

Bakom databasen står Världsnaturfonden, WWF som nu uppmanar massa- och papperstillverkare att använda redskapet och på så sätt öppet redovisa och förbättra olika produkters miljöprestanda.

Världens pappersanvändning väntas öka från dagens 400 miljoner till 450-500 miljoner ton per år till 2020.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.