Databas ska underlätta miljökommunikation

I framtiden kommer producenter att vara tvungna att lämna information om en produkts miljöpåverkan, tror Anna Jarnehammar på Trätek. Men för små företag kan det vara alltför kostsamt och tidsödande att själva ta fram dessa uppgifter. Därför samarbetar Trätek med andra branschinstitut om att bygga upp en informationsdatabas.

Integrerad produktpolicy, IPP, innebär för en tillverkare att börja fråga sig vilken miljöpåverkan en produkt kan ha och hur man kan förbättra den på ett kostnadseffektivt sätt. Det handlar om att se över hela livscykeln – varifrån resurserna kommer och hur produktens användning och slutligen skrotning påverkar miljön.

Frågan om integrerad produktpolicy har fått större uppmärksamhet sedan Europeiska kommissionen för ungefär ett år sedan presenterade IPP Grönboken, vars syfte är att få fram en dialog om IPP. Men branschinstiutet Trätek insåg vikten av IPP tidigare än så.

– Vi har i flera år arbetat utifrån att en produkt står för ett företags största miljöpåverkan, och att det är företagets viktigaste miljöfråga, säger Anna Jarnehammar.

Kan jämföra produkter

För två år sedan inleddes ett samarbete mellan Trätek och tretton andra branschinstitut kring IPP. Ett syfte är att hjälpa mindre företag att arbeta med Environmental Product Declaration, EPD, en kvalitetsgranskad miljödeklaration av produkter. En miljövarudeklaration är viktig för att kommunicera miljöbelastningen hos en produkt till kunder.

– Vi vill gärna hjälpa företagen fram till en certifierad miljövarudeklaration eftersom sådana deklarationerna är jämförbara. Kunderna kan jämföra miljöpåverkan hos produkt a med den hos produkt b, säger Anna Jarnehammar.

En miljövarudeklaration baseras på att företaget räknar fram produktens miljöbelastning i ett livscykelperspektiv. Då krävs information om en mängd olika processer, inte bara företagets egen produktion, utan också transporter och hur råvarorna tagits fram.

– Att ta fram dessa uppgifter är tidsödande och dyrt för mindre företag. Större företag har ofta resurser och kompetens att göra det själva, men mindre företag kan behöva hjälp, säger Anna Jarnehammar.

Databas med miljöuppgifter

Trätek har arbetat med en rad företag och hittills hjälpt dem med cirka 120 miljövarudeklarationer. Företagen har tagit fram miljöuppgifter om sin egen process, men fått hjälp av Trätek med övriga uppgifter.

– Vi har hjälpt företagen att komma i gång, men i framtiden är det tänkt att företagen ska kunna göra sina miljövarudeklarationer själva, säger Anna Jarnehammar.

För att göra detta möjligt samarbetar de fjorton instituten under IVLs ledning med att bygga upp en databas med alla tillgängliga miljödata. Dit har också Trätek lämnat in de uppgifter som hittills tagits fram. Tanken är att databasen ska kunna utnyttjas av små och medelstora företag för att göra en miljövarudeklaration eller en livscykelanalys av sina produkter.

Anna Jarnehammar medger att det ännu inte finns något kundkrav på miljövarudeklarationer, men hon tror att det kommer i framtiden, och då gäller det för företagen att vara förberedda.

– Att ha information från hela livscykeln är också nödvändigt för att tillverkaren ska veta var miljöproblemen finns och kunna förbättra sin produkt, säger Anna Jarnehammar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.