Därför misslyckas företag med sin hållbarhetsstrategi

HÅLLBARHETSRAPPORTERING Färre än hälften av svenska företag har satt upp specifika mål eller strategier för sitt hållbarhetsarbete. Detta trots nya rapporteringsdirektiv från EU. Det visar en ny undersökning som också pekar på kompetensbristen som företagens största hinder.

Därför misslyckas företag med sin hållbarhetsstrategi

95 procent av svenska bolag uppger att de saknar den talang de behöver för att uppnå sin hållbarhetsstrategi. Omkring fyra av tio verksamheter planerar att anställa medarbetare för att hantera frågor inom miljö, socialt ansvar och styrning. Det visar en ny undersökning som menar att kompetensbristen är den största utmaningen i företagens hållbarhetsarbete.  

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Många företag vill ta ett större samhällsansvar, men har en lång väg att gå för att göra hållbarhet till en del av sin affärsstrategi. En av de viktigaste faktorerna är att få rätt kompetens på plats, säger Mikael Jansson, vd på Manpowergroup, som utfört undersökningen, i en kommentar.

Strängare rapporteringskrav

Vid årsskiftet trädde EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD) i kraft, vilket innebär att kraven på hållbarhetsrapportering ökar. Redan i dag behöver många svenska företag lämna information om hur deras verksamhet påverkar klimat, miljö och sociala frågor enligt årsredovisningslagen, men nu ökar alltså rapporteringskraven på EU-nivå.

Trots strängare rapporteringskrav svarar endast 42 procent av de tillfrågade svenska arbetsgivare att de har en hållbarhetsstrategi. 33 procent är i startgroparna med hållbarhetsarbetet men har ännu inte börjat, 11 procent svarade att de inte har för avsikt att ta fram någon hållbarhetsplan eller mål, medan 13 procent inte vet.

– Nu är det hög tid att fler företag sätter relevanta hållbarhetsmål, börjar arbeta systematiskt och visar att de tar ansvar för både samhället och miljön. Avsaknad av en tydlig hållbarhetsstrategi påverkar verksamheten negativt på många sätt, även när det gäller att attrahera de bästa talangerna på längre sikt, avslutar Mikael Jansson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.