Generaldirektören om återbrukskrav i upphandling: ”Ta inte den enkla vägen”

Upphandling Kommuner, regioner och myndigheter har stor potential att bidra till grön omställning genom att se över sina upphandlingskrav. Ändå är det få som utnyttjar den möjligheten. Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, berättar om varför.

Generaldirektören om återbrukskrav i upphandling: ”Ta inte den enkla vägen”
Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

En undersökning som Upphandlingsmyndigheten genomförde i oktober 2022 visar att få organisationer aktivt bidrar till en cirkulär ekonomi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

När det gäller att ställa krav på återbruk eller återvinning är det endast 12 procent av aktörerna som gör det i hög utsträckning. Återvinningsindustrierna har lösningar som stöder omställningen, men man saknar alltså efterfrågan från det offentliga. Enligt Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, är en av de viktigaste förklaringarna otydlighet.

De upphandlande organisationerna – oavsett om det rör sig om en kommun eller en myndighet – saknar ofta en tydlig målsättning kring vad de ska åstadkomma med upphandlingen. Särskilt om vi pratar långsiktiga mål. Det innebär att målsättningen hamnar hos den eller de individer som ska genomföra upphandlingen och då kan det bli godtyckligt.

– Det är viktigt att själva organisationen har stakat ut riktningen på förhand, annars blir utfallet väldigt slumpartat, säger Inger Ek.

Inom offentlig sektor blir tydligheten särskilt viktig förklarar hon.

– Skattebetalarnas pengar ska användas på ett klokt sätt. I Sverige läggs årligen cirka 900 miljarder på olika typer av offentliga inköp och då är det rimligt att ha relevanta krav på vad man faktiskt vill ha. När det handlar om återbruk är det något ganska konkret man letar efter, produkter och varor som kan återanvändas så många gånger som möjligt. Vi vet att vi måste värna om resurserna, det gynnar både Sverige och världen i stort, säger hon.

Så hur bygger man då en agil men trygg upphandlingsprocess som tar hänsyn till återbrukskraven? Enligt Inger Ek stavas lösningen dialog.

– Man måste gå utanför invanda hjulspår och ha en löpande dialog med de branscher som kan detta utan och innan. Det vill säga, inte ta den enkla vägen utan försöka öppna upp för nya sorters lösningar, säger hon.

De senaste åren har små- och mellanstora företag larmat om att de inte kommer hinna göra gröna omställningar i tid, och därför tryckas bort från marknaden. Men enligt Inger Ek behöver inte nya upphandlingskrav ses som något begränsande.

– Hur man beskriver sina behov i en upphandling behöver inte betyda samma sak som att man beskriver hur leverantören ska lösa uppgiften. Nya upphandlingskrav behöver inte försvåra för små företag, men det handlar som sagt om att våga tänka i nya banor, säger hon.

Detaljerade krav ska inte helt diskvalificeras, men den typen av upphandlingskrav fungerar bäst om det finns en tydlig standard. Standardiseringar passar dock långt ifrån alla upphandlingar. Det går helt enkelt inte att hitta en generell modell som passar i alla lägen förklarar Inger Ek.

Är det utopiskt att alla hinner ställa om i tid – eller är det möjligt för alla upphandlande organisationer?

– Det är väldigt svårt för mig att svara säkert på den frågan, men jag ser att det inom vissa fält går väldigt fort med omställningen just nu. Så helt otänkbart är det nog inte.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.