Därför gör människor motstånd mot klimatanpassning

Klimat Klimatanpassning ses oftast som något viktigt och nödvändigt. Men klimatanpassning leder också till förändringar som ibland möter motstånd. Nu har forskare kartlagt hur motståndet mot klimatanpassning utvecklats i världen.

Därför gör människor motstånd mot klimatanpassning
Foto: Adobe Stock

Trots risker allvarliga risker för översvämningar och torka finns det ibland ett motstånd mot klimatanpassning. Människor kan till exempel motsätta sig omlokalisering, införande av nya grödor eller andra förändringar i sättet att försörja sig. Det här fenomenet har nu studerats av forskare från Lund som kartlagt var och i vilka sammanhang människor motsätter sig klimatanpassningar.

En slutsats som forskarna drar är att motståndshandlingarna ofta är kopplade till bristande politisk representation eller misslyckanden från myndigheter att ta itu med de faktorer som från början gör människorna sårbara för klimateffekter. Forskarna menar också att klimatanpassning ibland ignorerar sociala och historiska sammanhang. Här kom man också fram att motstånd kunde uppstå också i klimatanpassningsprojekt som utvecklades i samråd med lokala grupper och samhällen. Ett fenomen som pekas ut här är lokala eliter som kapar samverkansprocessen och utestänger marginaliserade grupper.

”Måste ge människor en röst”

Lundaforskarnas slutsatser bygger på underlag från 56 vetenskapliga artiklar. De flesta av artiklarna i kartläggningen fokuserade på landsbygdssamhällen. De nya rönen är nu publicerade i den vetenskapliga tidskriften Global Environmental Change.

– Vi står inför en enorm utmaning. Vi måste anpassa oss till ett förändrat klimat men bör göra det genom att ge människor en röst och politiskt deltagande. Det omfattar att ta itu med fattigdom, bostadsbrist, matosäkerhet och ojämlikhet. Om vi inte hanterar dessa risker, kommer vi att misslyckas med att klimatanpassa på ett rättvist sätt, säger Ana Maria Vargas Falla, gästforskare som deltagit i studien.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.