Därför är det bra att jobba hemma

Trafik & Transport Flexibla arbetsformer är bra på många sätt, inte minst ur ett miljöperspektiv. Via forskning från Kth får verksamheter hjälp att minska utsläpp och kostnader från resor, bland annat genom att låta medarbetarna arbeta hemifrån.

Därför är det bra att jobba hemma

Markus Robért är forskaren bakom processmodellen CERO, ett verktyg som hjälper kommuner och företag att reducera utsläppen från resor. I processen går man igenom företagets lägessituation och skapar handlingsplaner och målscenarier. I korthet innebär modellen att man gör en analys av organisationens klimatmål utifrån resekostnader, klimatpåverkan och resemönster. I kartläggningen ingår hur de anställda reser till och från jobbet, vad företaget har för fordon och hur de används. Sedan tar man fram en plan för hur resandet kan minska, exempelvis genom överflyttningar till cykel och kollektivtrafik, att välja tåg istället för flyg och fler virtuella möten.

Något som tydliggörs är att minskade resekostnader i högsta grad hör samman med ekonomiska besparingar. De företag som jobbat enligt modellen har hittills sparat mellan 200 000 till fem miljoner kronor.

Jobba hemifrån

En sak som CERO-modellen belyser nyttan av är flexibla arbetsformer.

– Anställda i de företag vi jobbar med reser i snitt över två mil enkel väg, det blir en hel del utsläpp över tid. Varför måste man släpa två ton i form av en bil fram och tillbaka till jobbet när många jobb faktiskt går att sköta hemifrån åtminstone en dag i veckan? säger Markus Robért.

Det finns mycket forskning som visar att man blir mer effektiv av att fördela delar av sin arbetstid utanför stimmiga kontorsytor. Dessutom handlar det om att vara en modern arbetsgivare och kunna locka till sig attraktiv arbetskraft som vill ha det på det här viset, menar Markus Robért.

Ett av de cirka 50 organisationer som idag använder sig av CERO är Microsoft. De har valt att anamma modellen och har idag fler medarbetare än arbetsplatser vilket innebär att man kunnat dra ned på kontorsytor och spara in på energi- och lokaler.

Varför behövs det en modell för att minska företagets resande?

Ofta jobbar företagen enligt ”knattefotbollsprincipen” menar Markus Robért. Man jobbar med olika frågor och springer ostrategiskt efter bollen. Ena året köper man etanolbilar, andra skaffar man en bra videokonferens och det tredje händer något annat.

–  Via CERO definierar organisationerna istället var de ska med sitt resande några år fram i tiden, de får ett kvitto på hur mycket de kan spara och kontinuerlig feedback, säger Markus Robért.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.