Danskt företag vill ta över däckåtervinning

I Danmark återvinns 90 procent av alla bildäck. I Sverige skickas de istället till förbränning. Följden blir stora utsläpp och en förlust av bästa tänkbara råmaterial, menar danska Cleantechföretaget Genan som vill ta över återvinningen av de svenska bildäcken.

Danskt företag vill ta över däckåtervinning

38 000 ton eller 4,7 miljoner stycken. Så många däck eldas upp i Sverige under ett år. Att bränna istället för att återvinna innebär att Sverige varje år går miste om en betydande utsläppsminskning av koldioxid i atmosfären, enligt danska återvinningsföretaget Genan. Utsläppen av koldioxid kan minska med så mycket som 2,6 ton för varje ton bildäck som återvinns istället för att eldas upp. Ett bildäck är dessutom tillverkat av bland annat stål, textilier och gummi som utan problem kan återvinnas och återanvändas.

Återvinning av bildäck är en del av clean-tech industrin som ännu inte har kommit till Sverige, enligt Genan. Företaget skulle vilja ta hand om de svenska uttjänta däcken och sätta igång en återvinningsprocess även i Sverige.

En fråga för riksdagen

Frågan om återvinning av de svenska bildäcken har också varit en fråga för svenska riksdagen under frebruari. Sofia Arkelsten (m) ställde sig undrande över den svenska förbränningsstatistiken. Ett slöseri av goda råvaror och en hantering som även strider mot EU:s principer för hållbar avfallshantering, enligt Sofia Arkelsten som vill att Sverige ska gå från förbränning till just återvinning.

Enligt Andreas Carlgren (c) kommer dock inte regeringen att göra något åt saken inom den närmsta framtiden. Förbränningen i Sverige är högeffektiv och ger energiutvinning i form av antingen värme eller energi. Det är i vissa fall även vara att föredra framför annan återvinning, menar Andreas Carlgren.

Dessutom innehåller många av däcken på marknaden ämnen som kan vara cancerframkallande, påverka arvsmassan eller störa reproduktionen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.